About SEDA Policies Net Metering Feed-in Tariff (FiT) Statistics & Monitoring Download & Media Directory Events & Trainings
Events & Trainings
Event List
Check Booking
Trainings
GCPV Systems Design Course
GCPV for Wireman & Chargeman
OGPV Systems Design Course
Solar PV Installation and Maintenance
O&M Biogas Power Plant
CDP for GCPV Design QPs
EE & EM Training Program
Books for Sale
Photo Gallery
Quota Opening
Quota Opening 2016
Quota Opening 2015
Quota Opening 2014
Energy Demand Management
Energy Audit Conditional Grant-Commercial Building
Sustainable Low Carbon Building Assessment


Home  »  Events & Trainings  »  Event List


BENGKEL KADAR PENGURANGAN (DEGRESSION) BAGI SUMBER BIOGAS DAN BIOJISIM BERSAMA STAKEHOLDER

Adalah dimaklumkan kepada Y. Bhg. Dato’/Tuan/Puan, Sustainable Energy Development Authority (SEDA) Malaysia akan menganjurkan bengkel kajian kadar degression bersama stakeholder bagi mendapatkan maklumbalas serta kajian secara menyeluruh terhadap kadar Tarif Galakan (FiT) yang ditawarkan bagi sumber biogas dan biojisim.

Sehubungan dengan itu, antara objektif utama penganjuran bengkel  ini diadakan adalah bagi mendapatkan maklumbalas dan input terkini pembangunan kedua-dua projek dalam usaha untuk menilai dan menganalisa:

 1. Kebolehupayaan Pemegang Kelulusan Galakan (PKG) mendapatkan semula kos pelaburan permulaan (CAPEX) dan menerima pulangan yang munasabah;
 2. Kos operasi (OPEX) bagi setiap sumber TBB;
 3. Kecekapan pepasangan sumber TBB berdasarkan teknologi semasa; dan
 4. Faktor-faktor lain yang dirasakan berkaitan oleh SEDA Malaysia dalam menentukan kadar tarif semasa bagi sumber TBB.

Berikut adalah agenda program:

Masa

Agenda

9:00 – 9:30 pagi

Ucapan  alu-aluan dan Pembentangan oleh Ketua Pegawai Operasi

 • Seksyen 18 Akta TBB 2011 dan keperluan kajian kadar pengurangan
 • Kronologi kadar degression dari tahun 2011 dan 2014
 • Justifikasi cadangan kadar degression 2017

9:30 – 10:00 pagi

Coffee Break

10:00 – 12.30 tengahari

 

Pembentangan oleh Pemegang Kelulusan Galakan Biojisi

 • Kos  terkini bagi pembangunan projek Biojisim
 • Kekangan & cabaran
 • Cadangan kadar degression kepada SEDA Malaysia

Sesi perbincangan dan soal jawab

12:30 – 12:45 tengahari

Sesi Wrap up

12:45 – 2:00 petang

Makan Tengahari

2:00 – 4:30 petang

Pembentangan oleh Pemegang Kelulusan Galakan Biogas

 • Kos  terkini bagi pembangunan projek Biogas
 • Kekangan & cabaran
 • Cadangan kadar degression kepada SEDA Malaysia

Sesi perbincangan dan soal jawab

4:30 – 4:45 petang

Sesi Wrap up

4:45 – 5:00 petang

Penutup oleh Ketua Pegawai Operasi

Coffee break

SEDA Malaysia mengalu-alukan pembentangan seperti yang dinyatakan di dalam agenda program dan mengemukakan slides pembentangan kepada urusetia pada atau sebelum 16 November 2016 (Rabu) sebelum jam 12 tengahari

Terhad kepada dua orang sahaja bagi setiap syarikat.. Pendaftara adalah percuma. 

Sila hubungi Puteri Raizatul  Husna (puteri@seda.gov.my) atau  Suhana Ismail (suhana@seda.gov.my) di 03-8870 5800 bagi sebarang pertanyaan mengenai perndaftaran dan hubungi Siti Normahfuzah Roshimi (normahfuzah@seda.gov.my) 03-8870 5897.

Registration Section :

NO CATEGORY DATE AVAILABLE SEATS  
1 Participant 17 NOVEMBER 2016 - 17 NOVEMBER 2016 33 Online Registration Closed
2 Exhibitor 17 NOVEMBER 2016 - 17 NOVEMBER 2016 0 Online Registration Closed
 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap