About SEDA Policies Feed-in Tariff (FiT) Net Metering Statistics & Monitoring Download & Media Directory Events & Trainings
ANNOUNCEMENTS
Jobs@SEDA - Finance Officer, Green Technology Applications for Low Carbon Cities (GTALCC) Project, Energy Demand Management Unit   07/02/2017
Jobs@SEDA - Program Manager for Component 1 - Policy support for the promotion of integrated low carbon urban development, Green Technology Applications for Low Carbon Cities (GTALCC) Project, Energy Demand Management Unit   07/02/2017
Jobs@SEDA - Program Manager for Component 2 – Awareness and institutional capacity development, Green Technology Applications for Low Carbon Cities (GTALCC) Project, Energy Demand Management Unit   07/02/2017
Jobs@SEDA - Program Manager for Component 3 - Low carbon technology investments in cities, Green Technology Applications for Low Carbon Cities (GTALCC) Project, Energy Demand Management Unit   07/02/2017
Jobs@SEDA - Project Administration Officer, Green Technology Applications for Low Carbon Cities (GTALCC) Project, Energy Demand Management Unit   07/02/2017
Jobs@SEDA - Technical Assistant, Energy Demand Management Unit   07/02/2017
Jobs@SEDA - National Project Manager, Green Technology Applications for Low Carbon Cities (GTALCC) Project, Energy Demand Management Unit (Contract Position)   25/01/2017
Jobs@SEDA - Assistant Director, Energy Demand Management Unit   24/01/2017


Home  »  Announcements


Perlantikan Makmal Bertauliah bagi Kerja-Kerja Persampelan & Penganalisaan Biogas dan Biojisim berhubung Kerja-Kerja Acceptance Test & Performance Assessment bagi Pepasangan Biogas dan Biojisim di bawah Mekanisme Feed-in Tariff (FiT).
 

KENYATAAN SEBUT HARGA

(TERBUKA)

 

Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada pembekal perkhidmatan yang berpengalaman, berkelayakan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan merupakan makmal bertauliah di bawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan untuk membekalkan perkhidmatan berikut;

NO. RFQ & TAJUK

TARAF/

JENIS SYARIKAT

KOD BIDANG PENDAFTARAN

TARIKH IKLAN DAN TARIKH TUTUP

 

SEDA(SH)-05/2016: Perlantikan Makmal  Bertauliah bagi Kerja-Kerja Persampelan & Penganalisaan Biogas dan Biojisim berhubung Kerja-Kerja Acceptance Test & Performance Assessment bagi Pepasangan Biogas dan Biojisim di bawah Mekanisme Feed-in Tariff (FiT)

 

 

Terbuka

(Syarikat 100% milik warganegara Malaysia)

 

Makmal Bertauliah oleh  Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) yang masih sahlaku

 

 

Tarikh Iklan:

6 Disember 2016

(Selasa)

 

Tarikh Tutup Sebut Harga:

16 Disember 2016 (Jumaat)

pada jam 12.00 tengahari

 
  1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi Perlantikan Makmal Bertauliah bagi Kerja-Kerja Persampelan & Penganalisaan Biogas dan Biojisim berhubung Kerja-Kerja Aceptance Test & Performance Assessment bagi Pepasangan Biogas dan Biojisim di bawah Mekanisme Feed-in Tariff (FiT).
  1. Dokumen Sebut Harga boleh dimuat turun di SINI. Mana-mana kos berkaitan cadangan Tawaran Sebut Harga tersebut adalah menjadi tanggungjawab Penyebut Harga.
  1. Penyebut Harga hendaklah menyertakan sesalinan dokumen sepertimana yang dinyatakan di dalam senarai semak yang terdapat dalam Dokumen Sebut Harga.
  1. Cadangan tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:

 

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga

SEDA(SH)-05/2016

SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA

Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.

 

  1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.

        6. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.

 
Copyright © 2017 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap