Akta Tenaga Boleh Baharu 2011

Sebuah akta yang memperuntukkan penubuhan dan pelaksanaan sistem tarif khas yang memangkin penjanaan tenaga boleh baharu dan perkara-perkara lain yang berkaitan.

  • Bahagian I : Permulaan
  • Bahagian II : Sistem Tarif Galakan
  • Bahagian III : Penyambungan, Pembelian dan Pengagihan Tenaga Boleh Baharu
  • Bahagian IV : Tarif Galakan (FiT)
  • Bahagian V : Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu
  • Bahagian VI : Kuasa Mengumpulkan Maklumat
  • Bahagian VII : Penguatkuasaan
  • Bahagian VIII : Am
  • Bahagian IX : Kecualian dan Peralihan

Sila muat turun fail di bawah untuk maklumat lanjut

Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 (Akta 725)
446.98 KB
1393 Downloads
02/06/2011
Renewable Energy Act 2011 (Act 725)
486.09 KB
2977 Downloads
02/06/2011
P.U. (A) 108 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2013
463.15 KB
740 Downloads
28/03/2013
P.U. (A) 374 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2013
439.90 KB
696 Downloads
26/12/2013
P.U. (A) 70 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2014
480.62 KB
638 Downloads
12/03/2014
P.U. (A) 335 Renewable Energy ( Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2014
492.74 KB
623 Downloads
17/12/2014
P.U. (A) 82 Renewable Energy ( Amendment of Schedule) Order 2015
458.21 KB
660 Downloads
05/05/2015
P.U. (A) 307 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) 2015
608.19 KB
690 Downloads
29/12/2015
P.U. (A) 20 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2019
410.33 KB
1112 Downloads
28/01/2019
P.U. (A) 103 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2019
401.35 KB
1027 Downloads
02/04/2019
Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 3) Order 2019 - Renewable Energy Act 2011
422.88 KB
951 Downloads
19/12/2019