Pemeteran Tenaga Bersih (NEM)

OLEH PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI
(SEDA) MALAYSIA

Kementerian telah memperkenalkan beberapa inisiatif Fotovolta Suria untuk menggalakkan penggunaan Tenaga Boleh Baharu (TBB) di Malaysia. Susulan dari sesi Townhall berkaitan TBB yang diadakan pada 12 Julai 2018, salah satu isu utama yang diketengahkan oleh industri Fotovolta adalah keperluan untuk mengubah konsep Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) dari pembayaran bil bersih berdasarkan kos pembekalan sedia ada kepada pemeteran tenaga bersih sebenar. Ini akan membantu meningkatkan pulangan pelaburan Fotovolta Suria di bawah program NEM. Bermula 1 Januari 2019, program NEM telah ditambahbaik dengan pengenalan konsep pemeteran tenaga bersih sebenar bagi membolehkan lebihan tenaga yang dijana daripada Fotovolta Suria dieksport kembali ke grid berdasarkan pengimbangan “offset one-to-one”. Ini bermaksud untuk setiap 1kWj yang dieksport ke grid akan diimbangi dengan 1kWj yang digunakan dari grid, dan bukannya berdasarkan kepada Kos Pembekalan seperti sebelumnya.

 

Peruntukan kuota bagi NEM adalah sebanyak 500 MW sehingga tahun 2020. Peruntukan kuota dibahagikan kepada 4 kategori iaitu Kediaman, Komersial, Perindustrian dan Pertanian. Skim NEM yang baharu ini hanya boleh digunakan di Semenanjung Malaysia dan pemohon mestilah pelanggan TNB yang berdaftar. Pogram NEM ini dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), dikawalselia oleh Suruhanjaya Tenaga (ST), dengan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia sebagai agensi pelaksana.

Konsep NEM
Image module

NEM merupakan satu konsep di mana tenaga yang dihasilkan dari pemasangan sistem Fotovolta Suria akan digunakan terlebih dahulu, dan lebihannya akan dieksport ke TNB dan diimbangi secara “offset one-to-one”. Skim ini terpakai untuk semua sektor domestik, komersil, perindustrian dan pertanian dengan syarat mereka ini adalah pelanggan TNB. Sistem Fotovolta Suria ini boleh dipasang di bumbung atau tempat letak kereta yang berada dalam kawasan premis mereka.

 

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Sistem Tarif Galakan (FiT), Fotovolta Suria adalah teknologi yang memerlukan pembinaan minima dan dengan kadar penghasilan yang tinggi berbanding dengan teknologi TBB yang lain. Salah satu faktor yang memacu perkembangan tersebut adalah penurunan kos sistem Fotovolta Suria sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Memandangkan teknologi Fotovolta Suria lebih mudah dilaksanakan dengan skim NEM, ia merupakan salah satu teknologi yang membolehkan orang awam memainkan peranan aktif untuk mengurangkan perubahan iklim dengan menghasilkan tenaga bersih, dan seterusnya mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan gas rumah hijau.

 

Skim NEM secara dasarnya adalah untuk melengkapi skim tarif galakan (FiT) dan skim Solar Berskala Besar (LSS) sedia ada dalam mencapai sasaran 20% TBB kebangsaan di dalam mempelbagai sumber kuasa elektrik dengan menggalakkan lebih banyak permohonan sistem Fotovolta Suria di atas bumbung dan seterusnya, usaha ini dapat membantu mengurangkan kebergantungan pada bahan bakar fosil yang diimport.

Tenaga yang dijana daripada system Fotovolta Suria akan digunakan terlebih dahulu oleh penguna NEM dan ini bermakna terdapat pengurangan tenaga yang akan diimport dari TNB. Di kebanyakan negara, skim NEM juga berkesan di dalam menangani perubahan atau peningkatan tarif elektrik pada masa akan datang terutamanya kepada pengguna elektrik yang berada di bawah blok tarif yang tinggi.

 

Di bawah skim NEM, sebarang lebihan tenaga yang dijana akan dieksport ke grid utility/TNB dan akan dibayar melalui pengimbangan “offset one-to-one”. Keutamaan program NEM adalah untuk kegunaan sendiri oleh pengguna NEM, namun beberapa premis terutamanya sektor perindustrian atau pengeluaran yang tidak beroperasi pada hujung minggu berkemungkinan akan mempunyai lebihan tenaga yang boleh dieksport ke grid. Jumlah kredit tersebut boleh dibawa ke hadapan dengan tempoh maksimum selama 24 bulan.

Kapasiti Maksima

Bagi pengguna domestik atau perumahan, kapasiti maksimum sistem PV yang dipasang ialah 12 kWac untuk sistem satu fasa atau 72 kWac untuk sistem tiga fasa.

Sesiapa yang menggunakan, bekerja atau mengendalikan pemasangan perlu mempunyai lesen seperti yang ditetapkan di bawah Garis Panduan ST mengenai Perlesenan Di Bawah Seksyen 9 Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447). . Keperluan perlesenan hanya terpakai untuk pemasangan sistem Fotovolta Suria dengan Kapasiti melebihi 24kW bagi system satu fasa dan melebihi 72kW bagi sistem tiga fasa.

Muat Turun Garis Panduan

MELALUI PERJANJIAN PEMBELIAN KUASA (PPA) ATAU PAJAKAN FOTOVOLTA SURIA

Program NEM yang telah diperbaharui ini telah melahirkan peluang perniagaan Fotovolta Suria yang baharu bagi para pelabur di mana pelanggan boleh memilih untuk membeli tenaga elektrik yang dijana daripada sistem Fotovolta Suria dengan menandatangani perjanjian pembelian kuasa (PPA), melalui program pajakan Fotovolta Suria atau hibrid seperti yang ditawarkan oleh pelabur Fotovolta Suria

PERJANJIAN PEMBELIAN KUASA (PPA)

 • Bayaran pendahuluan boleh dirunding dan berdasarkan perjanjian di antara pelabur dan pengguna
 • Penyenggaraan & Prestasi Tanpa Kebimbangan
 • Pembayaran dalam Bentuk Tenaga (RM / kWj) - Anda akan membayar tenaga solar yang dijana (RM / kWh) daripada sistem PV
 • Tempoh pembayaran balik yang lebih lama
 • Pemasangan dilakukan oleh kontraktor EPC Pelabur
 • Sistem dimiliki oleh Pelabur

Pajakan Solar

 • Penyenggaraan & Prestasi Tanpa Kebimbangan
 • Tempoh pembayaran balik yang lebih lama
 • Bayaran Bulanan Tetap (RM) - Anda membayar "sewa" bulanan tetap untuk penggunaan sistem PV
 • Pemasangan dilakukan oleh kontraktor EPC Pelabur
 • Pemilikan sistem selepas tempoh pajakan berakhir

Kaedah Pembayaran

KONTRAK LANGSUNG
Image module
 • Perjanjian 2 pihak: Pengguna & Pelabur
 • Pungutan bayaran antara 2 pihak
SARE
Image module
 • Perjanjian tiga pihak: Pengguna, Pelabur & TNB
 • Pungutan bayaran melalui bil elektrik
 • TNB mengenakan bayaran 2 sen / kWj sebagai bayaran perkhidmatan
 • Amaun tertunggak tidak di bayar - TNB boleh memutuskan bekalan kuasa (ESA Akta Seksyen 29)

TUNAI, ATAU PINJAMAN BANK/KAD KREDIT

Pelanggan yang ingin menyertai Skim NEM yang baharu boleh melakukan pembelian sistem Fotovolta Suria secara terus samada melalui pembayaran tunai, pinjaman peribadi atau kad kredit.

Tunai

 • Sekali Bayar
 • Pemilik rumah adalah pemilik sistem

PINJAMAN / KAD KREDIT

 • Pembayaran berdasarkan kos sistem & kadar faedah
 • Tempoh pembayaran boleh berbeza-beza
 • Bayaran bulanan tetap
 • Kos pendahuluan bergantung pada kos sistem
 • Pemilik rumah adalah pemilik sistem
 • Penyenggaraan dan prestasi adalah berdasarkan pihak Pengeluar

GARIS PANDUAN PEMASANGAN FOTOVOLTA SOLAR PADA SKIM PEMETERAN TENAGA BERSIH (NEM)

JadualPeneranganMuat Turun
Garis Panduan Utama NEM & Jadual 1Garis Panduan Pemasangan Fotovolta Solar pada Skema NEM & Jadual 1 (Pindaan Kedua 2019) - 3/7/2019
462.76 KB
5025 Downloads
Jadual 2Borang A - Borang Permohonan Manual NEM
1.06 MB
1691 Downloads
Borang B – Kontrak NEM Bagi Pengguna Domestik (Pindaan 1) - 14/1/2019
604.78 KB
1622 Downloads
Borang B – Kontrak NEM Bagi Pengguna Komersial, Perindustrian & Pertanian (Semakan 1) - 14/1/2019
588.50 KB
1629 Downloads
Jadual 3Peraturan TBB (Keperluan Teknikal dan Operasi) 2011Peraturan TBB (Keperluan Teknikal dan Operasi) (Pindaan) 2014
1,012.43 KB
1158 Downloads


639.24 KB
1040 Downloads
Jadual 4Garis Panduan Teknikal untuk Penyambungan Tidak Langsung Penjanaan Kuasa PV Solar bagi NEM (Semakan 3) - 03/07/2019
624.10 KB
1222 Downloads

PENEMPAHAN KUOTA NEM UNTUK PARA PEMAJU HARTANAH

Sebagai salah satu usaha untuk menggalakkan penyerapan NEM, bermula 5 Ogos 2019, para pemaju hartanah dibenarkan untuk menyimpan kuota NEM untuk projek baru dan yang sedang berjalan. Pemohon yang berminat mesti menghantar Surat Pernyataan Minat dan borang Permohonan Manual kepada SEDA Malaysia.

PeneranganVersiMuat Turun
Borang Permohonan Manual NEM untuk Pemaju HartanahDIKEMASKINI pada 28 April 2020
928.61 KB
439 Downloads

PROSEDUR PENILAIAN KAJIAN PEMETERAN TENAGA BERSIH (NEMAS)

Sebelum melakukan permohonan NEM, pihak yang berminat diminta untuk menghubungi Pemegang Lesen Pengagihan (TNB) bagi menjalankan Kajian Penilaian NEM (NEMAS) bagi pemasangan melebihi 72 kW. Secara amnya, keperluan untuk kajian adalah wajib mengikut cadangan pemasangan berdasarkan kW seperti yang ditunjukkan jadual di bawah:

KAPASITI PEMASANGANKAJIAN DIPERLUKANYURAN KAJIAN
1-72 kWTidak-
>72 kW - 180 kWYaRM1,000.00
>180 kW - 425 kWYaRM5,000.00
>425 kW - 1 MWYaRM8,000.00
>1 MW - 2 MWYaRM15,000.00
>2 MW - 5 MWYaRM20,000.00
>5 MW - 10 MWYaRM30,000.00
>10 MW - 30 MWYaRM40,000.00

Kajian akan dilakukan oleh Pemegang Lesen Pengagihan (PLP) atau perunding yang dilantik untuk menentukan keperluan teknikal dan keselamatan dan menentukan kebolehlaksanaan penyambungan.

PeneranganVERSIMuat Turun
Aliran Proses NEMASBARU pada 2 Oktober 2019
82.36 KB
1186 Downloads
NEM - Borang Permohonan Kajian TeknikalBARU mulai 2 Julai 2018
126.23 KB
1167 Downloads
Borang Profil BebanPelanggan NEMBARU mulai 2 Julai 2018
65.46 KB
1181 Downloads
Senarai Titik Nodal TNBBARU pada 14 April 2020
59.39 KB
555 Downloads
Senarai Perunding BerkelayakanBARU pada 14 April 2020
37.82 KB
779 Downloads

PROSEDUR PERMOHONAN METER NEM DAN MENANDATANGANI KONTRAK NEM

 • Sila klik Carta Aliran Proses Permohonan NEM (dikemaskini pada 19 April 2019) bagi maklumat aliran kerja.
 • Pemohon NEM mesti mengemukakan permohonan pemasangan Meter, hanya setelah semua kerja pemasangan Solar PV selesai sepenuhnya.
 • Sila pastikan keperluan meter dipenuhi mengikut Buku Panduan Permohonan Bekalan Elektrik (ESAH) TNB yang boleh didapati dari laman web TNB, sebelum mengemukakan permohonan.
 • Sila pastikan alamat emel pelanggan dalam Borang Permohonan Meter NEM dan Borang Akuan NEM dikemaskini untuk memastikan penghantaran surat tuntutan, Surat Akuan NEM dan bil NEM.
 • Hanya permohonan yang lengkap sahaja yang akan diproses. Permohonan yang tidak lengkap akan di kembalikan kepada pemohon. TNB berhak untuk menolak permohonan yang tidak lengkap.
 • Serahan mesti dilakukan di Pejabat Subzon TNB, termasuk borang dan dokumen sokongan berikut:

Permohonan Meter Bagi Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) beserta semua borang dan dokumen sokongan seperti di bawah:

 • Borang Permohonan Meter NEM
 • Sijil NEM
 • Gambar meter TNB dan rangkaian penyambungan daripada grid;
 • Gambar lokasi meter yang dicadangkan (Sekiranya terdapat perubahan lokasi meter untuk meter yang ada)

Kontrak NEM termasuk borang dan dokumen sokongan seperti berikut:-

 • Borang Akuan NEM (Kontrak TNB)
 • Borang G & Borang H
 • Salinan Lesen Penjanaan oleh Suruhanjaya Tenaga (tertakluk kepada keperluan mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990)
 • Kontrak NEM (Domestik / Bukan Domestik)
 • Borang Pemeriksaan & Pentauliahan TNB
PeneranganVersiMuat Turun
Borang Permohonan Meter NEMDIKEMASKINI pada 27 Julai 2020
464.12 KB
392 Downloads
Borang Akuan NEM (Kontrak TNB)DIKEMASKINI pada 19 April 2019
557.95 KB
1173 Downloads
Borang Pemeriksaan & Pentauliahan TNBBARU mulai 2 Julai 2018
147.71 KB
1294 Downloads

ATAU SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI:

Mr. Hidayat Fahmi Bin Abdul Rahim

 

Telefon : 03 – 7967 9088 / 019 – 4782540
Emel : hfahmi@tnb.com.my / re@tnb.com.my

 

Tenaga Nasional Berhad, Level 16, Wisma TNB
No 19, Jalan Timur, 46200, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

RPVI adalah Pelabur Fotovolta Suria Berdaftar untuk program NEM yang membolehkan mana-mana syarikat untuk menjadi pelabur di dalam projek Fotovolta Suria. Di bawah RPVI, pelabur menyediakan perkhidmatan perjanjian pajakan Fotovolta Suria / pembelian kuasa (PPA)

Direktori RPVI
RPVI Tempatan
 • Tiada had kapasiti
 • Mesti diperbadankan di dalam negara
 • Modal berbayar minima RM1 juta
RPVI Syarikat Asing
 • Hanya boleh digunakan untuk kapasiti melebihi 250kW
 • Mesti diperbadankan di dalam negara
 • Modal berbayar minima RM10 juta
 • Sekurang-kurangnya 80% pekerja tempatan diperlukan
 • Perlu mempunyai 100% kontraktor kejuruteraan, perolehan dan pembinaan (EPC) tempatan

RPVSP adalah merupakan syarikat Pemberi Perkhidmatan Fotovolta Berdaftar (RPVSP) yang merangkumi perkhidmatan seperti perundingan, rekaan, pembekalan, pemasangan dan pengujian & pentauliahan sistem Fotovolta Suria yang lengkap.

DIREKTORI RPVSP

Untuk mengetahui bagaimana untuk mengambil bahagian di dalam skim NEM, berikut adalah pilihan mod pembelian Fotovolta Suria yang boleh anda pilih:

Aliran Kerja NEM
Image module
broc_nem_bm
RPVSP
RPVI

Sertailah kami untuk memelihara persekitaran dan meratakan keluk iklim untuk masa depan yang lebih lestari!

Berapa banyakkah yang boleh anda jimatkan dengan menggunakan solar? Jom ketahui pengiraanya melalui kalkulator pelaburan NEM kami.

Kalkulator NEM