Tarif Galakan (FIT)

OLEH PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI
(SEDA) MALAYSIA

Mekanisma Tarif Galakan (FiT) di Malaysia mewajibkan Pemegang Lesen Pengagihan (PLP) untuk membeli daripada Pemegang Kelulusan Galakan (PKG) tenaga elektrik yang dijana daripada sumber-sumber boleh baharu pada kadar tarif galakan yang telah digazetkan. PLP akan membayar tenaga boleh baharu yang disambung ke grid elektrik untuk jangka masa tertentu. Dengan menjamin akses ke grid dan menetapkan harga yang menguntungkan untuk per unit tenaga boleh baharu, mekanisme FiT memastikan bahawa tenaga boleh baharu menjadi pelaburan jangka panjang yang kukuh untuk syarikat dan juga individu.

TERMINOLOGI UTAMA DALAM TARIF GALAKAN :

 • Pemegang Lesen Pengagihan: Syarikat-syarikat yang memiliki lesen untuk mengagihkan elektrik (TNB, SESB, NUR).
 • Pemegang Kelulusan Galakan: Individu atau syarikat yang memegang sijil kelulusan galakan yang dikeluarkan oleh SEDA Malaysia. Pemegangnya layak menjual tenaga boleh baharu pada kadar FiT.
 • Kadar FiT: Kadar premium tetap yang perlu dibayar untuk setiap unit tenaga boleh baharu yang dijual kepada Pemegang Lesen Pengagihan. Kadar FiT adalah berbeza untuk sumber tenaga boleh baharu yang berbeza dan kapasiti yang dipasang. Bonus Kadar FiT berlaku apabila kriteria syarat-syarat bonus dipenuhi.
 • Sumber Tempatan: Sumber boleh baharu mestilah datang dari dalam Malaysia dan tidak diimport dari negara-negara lain.
 • Tempoh: Tempoh di mana tenaga elektrik yang dijana daripada sumber boleh baharu dijual kepada pemegang lesen pengagihan pada kadar premium tetap. Pada masa ini, semua permohonan FiT yang telah diluluskan (tanpa mengira jenis sumber TBB) akan dibayar FiT selama 21 tahun bagi penjanaan TBB di bawah system FiT. Hanya FiAH yang telah menerima kelulusan kuota Biogas sebelum 28 Januari 2019 dan kuota Biomas sebelum 23 Disember 2019 akan dibayar FiT untuk tempoh selama 16 tahun.

Pengenalan mekanisma tarif galakan (FiT) ke Malaysia telah bermula seawal tahun 2004, dan pada tahun 2011, usaha yang telah dilakukan dalam beberapa tahun akhirnya berhasil dengan pewartaan 2 Akta berkaitan Tenaga Lestari. Dengan pewartaan akta ini telah membawa era baru bagi Malaysia dalam mengorak langkah mencapai autonomi tenaga dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan FiT adalah seperti berikut (mengikut urutan kronologi):

APA ITU SUMBER-SUMBER BOLEH BAHARU ?

“Sumber boleh baharu” bermaksud mana-mana sumber asli yang boleh diguna secara berulang dan tidak berkurangan atau teknologi seperti yang dinyatakan dalam ruangan pertama Jadual Akta Tenaga Boleh Baharu, 2011. Senarai sumber boleh baharu di bawah mekanisme tarif galakan (Feed-in Tariff – FiT) adalah seperti berikut :

Image module

Biojisim ditakrifkan sebagai bahan bukan fosil sama ada berasal dari tumbuhan, haiwan dan mikro organisma yang termasuk tetapi tidak terhad kepada produk-produk organik terbiodegradasi yang terhasil dari sisa dan buangan dari industri pertanian dan sisa kumbahan perbandaran yang berasal dari Malaysia.

 

Tenaga elektrik boleh dijana dengan membakar sumber biojisim. Pembakaran biojisim menghasilkan pelepasan yang sama seperti pembakaran bahan api fosil.

 

Namun, tumbuhan bagi sumber biojisim dapat memerangkap gas karbon dioksida ke udara, maka sumbangan bersih kitaran tahap karbon dioksida ke atmosfera global adalah sifar. Walaupun bahan api fosil berasal dari biojisim kuno, ianya tidak dianggap sebagai biojisim berdasarkan definisi yang diterima umum kerana ianya mengandungi karbon yang sudah lama dan terkeluar dari kitaran karbon. Oleh itu, pembakaran bahan api fosil memberi impak terhadap kandungan karbon dioksida di atmosfera.

SUMBER-SUMBER BIOJISIM

Berikut adalah jenis-jenis sumber biojisim yang boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi:

 

Kayu dan bahan buangan kayu: Kayu merupakan bahan biojisim yang paling biasa digunakan. Sejak dari dahulu, kayu digunakan sebagai bahan api untuk memasak dan pemanasan. Bahkan pada masa ini, kayu merupakan bahan biojisim bagi sumber tenaga utama di kebanyakan negara membangun.

 

Dedaun Tumbuhan: Di tempat-tempat yang dipenuhi dengan tanaman, akan banyak daun jatuh dari pepohon. Daun ini akan dikeringkan untuk dijadikan serbuk dan diubah menjadi kepingan yang mana boleh digunakan sebagai bahan bakar biojisim untuk menjana haba atau arus elektrik.

 

Sisa pertanian: sumber biojisim boleh diperolehi daripada sisa bahan buangan dari ladang . Sisa ternakan juga boleh digunakan untuk menghasilkan gas metana.

 

Sisa pepejal perbandaran (MSW) yang juga disebut sisa pepejal bandar. Bahan buangan ini merangkumi sisa domestik dan kadangkala terdapat penambahan sisa komersil yang dipungut oleh sesuatu kawasan perbandaran tertentu. Sisa-sisa ini adalah dalam bentuk pepejal atau separa pepejal dan secara amnya tidak termasuk sisa berbahaya industri. Istilah sisa baki adalah berkaitan dengan sisa yang ditinggalkan dari sumber isi rumah yang mengandungi bahan-bahan yang belum diasingkan atau dihantar untuk diproses semula.

 • Sisa terbiodegradasi: sisa makanan dan dapur, sisa hijau, kertas.
 • Bahan yang boleh dikitar semula: kertas, kaca, botol, tin, logam, plastik tertentu, dll.
 • Sisa lengai: sisa pembinaan dan pembongkaran, kotoran, batu, serpihan.
 • Sisa komposit: sampah pakaian dan sampah plastik.
 • Sisa berbahaya domestik (juga disebut "sisa berbahaya isi rumah") & sisa toksik: ubat-ubatan, cat, bahan kimia, mentol, tiub pendarfluor, tin-tin semburan, bekas baja dan racun perosak, bateri, pengilat kasut.

TEKNOLOGI-TEKNOLOGI PENUKARAN BIOJISIM

Bahan api biojisim boleh ditukar kepada tenaga haba dan elektrik dengan menggunakan teknologi dan proses yang sama dengan bahan api fosil. Pada masa ini, penjanaan tenaga elektrik dari biojisim adalah melalui pembakaran secara langsung. Teknologi pembakaran untuk penjanaan tenaga elektrik dan penghasilan haba adalah sama dengan kebanyakan loji janakuasa yang menggunakan bahan api fosil. Bahan api biojisim dibakar di dalam dandang untuk menghasilkan wap bertekanan tinggi. Wap bertekanan tinggi ini dimasukkan ke dalam turbin stim yang mana akan disalur ke rangkaian bilah turbin dan menyebabkan turbin berputar. Turbin ini disambungkan ke penjana elektrik dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Teknologi tersebut telah digunakan secara komersil. Teknologi dandang pembakaran boleh didapati dalam pelbagai rekabentuk dan bergantung kepada penggunaan serta ciri-ciri biojisim. Teknologi pembakaran biojisim di loji janakuasa adalah sama ada menggunakan sistem grate atau fluidize bed bagi memberikan pembakaran yang lengkap.

 

Seperti arang batu, biojisim boleh menjadi bahan api yang sukar diuruskan kerana ia berbentuk pepejal. Dengan menukar biojisim menjadi gas, ianya boleh menjadi satu rangkaian tenaga yang lebih meluas.Sebagai contoh, gas bersumberkan biojisim boleh dibakar secara langsung untuk tenaga haba atau memasak, ditukarkan kepada tenaga elektrik atau mekanikal (melalui alat penukaran sekunder seperti enjin pembakaran dalaman), atau digunakan sebagai gas sintetik bagi menghasilkan bahan api atau bahan kimia yang berkualiti tinggi seperti hidrogen atau metanol. Pengegasan berfungsi dengan memanaskan biojisim yang mana bahan pepejal akan terurai untuk membentuk gas yang mudah terbakar. Gas tersebut akan dibersihkan dan disaring untuk menyingkirkan sebatian kimia yang berbahaya. Gas dapat digunakan dalam sistem penjanaan tenaga yang lebih efisien yang disebut kitaran gabungan, yang menggabungkan turbin gas dan turbin wap untuk menghasilkan arus elektrik.

Image module

Biogas didefinisikan sebagai gas yang dihasilkan oleh pencernaan anaerobik atau fermentasi bahan organik di bawah pengaruh anaerobik termasuk tetapi tidak terhad kepada bahan kumbahan, sisa pepejal perbandaran dan bahan buangan biodegradasi yang berasal dari Malaysia. Teknologi biogas merujuk kepada sistem yang direka untuk menukar produk-produk buangan organik menjadi tenaga yang boleh digunakan. Biogas biasanya terdiri daripada gas metana dan karbon dioksida serta sejumlah kecil gas lain seperti nitrogen dan hidrogen. Gas metana adalah gas yang amat mudah terbakar. Penggunaan biogas sebagai bahan api bagi enjin gas boleh menjana tenaga elektrik dan haba. Biogas merupakan sumber boleh baharu dan memenuhi syarat bagi mekanisme tarif galakan.

 

Biogas dapat dihasilkan melalui loji pencerna anaerobik dengan mencerna sisa pepejal perbandaran atau sisa buangan terbiodegradasi. Proses pencernaan tersebut akan mencerna sisa pepejal menjadi gas metana. Gas metana ini adalah salah satu sumber boleh baharu yang dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik.

 

Biogas daripada pelupusan sampah adalah dihasilkan daripada sumber sisa organik yang terurai dalam keadaan anaerobik di tapak pelupusan sampah. Sisa pepejal akan dikambus dan dimampatkan bagi pembiakan mikrob anaerob. Gas ini terhasil dan dibebaskan secara perlahan. Gas ini boleh digunakan untuk tenaga haba dan elektrik, selain penggunaan bagi variasi enjin pembakaran dalaman.

 

Biogas mempunyai potensi dan kebaikan pada masa akan datang dalam membantu mengurangkan kesan perubahan iklim global. Kebiasaannya sisa kumbahan, sisa pepejal perbandaran dan sisa biodegradasi yang dibiarkan terurai dan akan membebaskan dua gas utama yang menyebabkan perubahan iklim global seperti gas nitrat dioksida dan gas metana. Gas nitrat dioksida boleh memanaskan atmosfera 310 kali ganda lebih daripada karbon dioksida. Manakala, gas metana adalah 21 kali ganda lebih daripada karbon dioksida. Di samping itu, kita dapat menikmati penjimatan bahan api fosil, melindungi hutan, memungkinkan pengeluaran arus elektrik, dan mengurangi pencemaran udara dan air.

Image module

Hidrokuasa kecil didefinisikan sebagai penghasilan tenaga elektrik dengan memanfaatkan kuasa air yang mengalir dari tasik, sungai dan anak sungai. Konsep hidrokuasa kecil adalah mudah. Air mengalir akan disalurkan ke turbin dan kemudiannya memutar generator yang mana tenaga elektrik akan dihasilkan. Mungkin banyak komponen lain ada di loji penjanaan hidrokuasa kecil, tetapi semuanya bermula dengan tenaga yang ada di dalam air yang mengalir. Kuasa air adalah diperolehi melalui gabungan turus (head) dan aliran (flow) bagi penjanaan tenaga elektrik. Air akan disalirkan dari anak sungai ke saluran paip yang mana akan menuruni bukit dan melalui turbin. Tekanan air akan dihasilkan berdasarkan ketinggian turus yang akan menghasilkan daya untuk mendorong bilah-bilah turbin diputarkan. Lebih banyak aliran atau lebih tinggi turus akan menghasilkan lebih banyak penjanaan tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang dijana biasanya kurang daripada tenaga air yang masuk disebabkan ketidakcekapan sistem turbin.

 

Turus adalah merupakan tekanan air yang terhasil melalui perbezaan ketinggian antara saluran air masuk dengan turbin. Turus dinyatakan melalui (kaki atau meter), atau sebagai tekanan seperti paun untuk setiap inci persegi (psi) atau pascal (Pa). Turus bersih adalah tekanan yang ada di turbin ketika air mengalir yang mana biasanya akan lebih rendah dari tekanan ketika air tidak dialirkan (turus statik) disebabkan geseran di antara air dan paip. Diameter saluran paip mempunyai kesan pada turus bersih.

 

Aliran adalah kuantiti air yang mengalir yang dinyatakan sebagai “isipadu per masa,” seperti meter padu sesaat (m3/s), kaki padu sesaat (ft3/s), atau liter padu seminit (l3/min). Rekabentuk sistem aliran akan bergantung kepada aliran maksima bagi mana-mana loji hidrokuasa kecil. Ia berkemungkinan akan lebih rendah daripada aliran maksima anak sungai (terutamanya ketika musim hujan), lebih daripada aliran minima loji. Potensi pengeluaran tenaga elektrik dan kos sistem adalah berdasarkan rekabentuk loji tersebut.

MENGUKUR TURUS & ALIRAN

Terdapat empat perkara penting dalam merekabentuk sesuatu loji hidrokuasa kecil seperti berikut:

 • Turus (jarak menegak di antara saluran air masuk dengan turbin)
 • Aliran (berapa banyak air yang mengalir)
 • Panjang saluran paip (penstock)
 • Panjang talian penghantaran elektrik (dari rumah kuasa ke sambungan grid)

Turus dan aliran adalah dua perkara penting yang perlu diketahui mengenai loji hidrokuasa kecil. Turus dan aliran bagi loji janakuasa hidrokuasa kecil akan menentukan segala-galanya mengenai sistem hidrokuasa kecil, saiz saluran paip, jenis turbin, kelajuan putaran dan saiz penjana. Malah anggaran kos kasar tidak mungkin dapat dilakukan sehingga turus dan aliran diketahui.

 

Semasa mengukur turus dan aliran, perlu diingat bahawa ketepatan itu penting. Pengukuran yang tidak tepat akan menyebabkan rekabentuk loji hidrokuasa kecil dengan spesifikasi yang salah. Ini memungkinkan pengurangan penjanaan tenaga elektrik dan kos pembinaan yang besar.

Image module

Fotovolta solar membolehkan pengguna menjana tenaga elektrik dengan cara yang bersih dan boleh dipercayai. Sistem fotovolta solar terdiri daripada sel-sel fotovolta iaitu alat untuk menukar tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Oleh kerana sumber cahaya adalah daripada matahari, maka ia sering disebut sel solar. Perkataan fotovolta berasal dari “foto”, yang bermaksud cahaya, dan “volta,” yang merujuk kepada penghasilan tenaga elektrik. Oleh itu, proses fotovolta adalah “menghasilkan tenaga elektrik secara langsung daripada cahaya solar.” Fotovolta juga sering dirujuk sebagai PV.

 

Sel-sel PV menukar cahaya solar secara langsung menjadi tenaga elektrik tanpa menyebabkan pencemaran udara atau air. Sel-sel PV diperbuat daripada sekurang-kurangnya dua lapisan bahan semikonduktor. Satu lapisan mempunyai cas positif dan satu lagi lapisan cas negatif. Apabila cahaya menembusi sel, sebahagian foton dari cahaya akan diserap oleh semikonduktor atom, lalu membebaskan elektron dari lapisan sel negatif untuk mengalir melalui litar luar dan kembali semula ke lapisan positif. Aliran elektron ini menghasilkan arus elektrik.

 

Kapasiti sesuatu loji fotovolta solar terdiri daripada rangkaian modul yang mana sel-sel PV adalah saling bersambungan. Apabila dua modul disambungkan bersama secara selari, jumlah voltannya berganda manakala arusnya masih kekal. Untuk mencapai voltan dan arus yang diinginkan, modul disambungkan secara bersiri dan selari dengan apa yang dipanggil susunan PV. Fleksibiliti sistem PV modular membolehkan pereka membuat sistem kuasa solar yang dapat memenuhi pelbagai keperluan elektrik, tanpa mengira besar atau kecil.

APAKAH MAKSUD TERMA WATT (W), KILOWATT (KW), DAN KILOWATT-JAM (KWJ)?

Watt (W) adalah unit kuasa. Satu kilowatt (kW) adalah seribu watt dan satu megawatt (MW) adalah sejuta watt. Satu watt-jam (Wj) adalah unit tenaga, atau kuasa yang diganda dengan masa. Satu kilowatt-jam (kWj) adalah seribu watt-jam dan satu megawatt-jam adalah sejuta watt-jam (MWj). Arus elektrik yang dibeli dari syarikat utiliti diukur dalam kilowatt-jam (kWj) yang mana 1kWj disebut sebagai 1 unit. Sebilangan besar rumah keluarga menggunakan 20 kWj atau lebih setiap hari. Sebuah peti sejuk menggunakan 1.2 kWj sehari, manakala sebuah komputer menggunakan 2.4 kWj untuk 8 jam pada hari bekerja.

Apa itu BIPV ?

Building Integrated Photovoltaic (BIPV) adalah perkataan popular yang digunakan untuk menggambarkan kaedah pemasangan sistem fotovolta solar bagi menjana tenaga elektrik dan pada masa yang sama berfungsi sebagai bahan binaan bangunan. Terdapat pelbagai jenis produk BIPV yang terdapat di pasaran sekarang. Bukan sahaja bentuknya fleksibel, malahan ia datang dalam berbagai warna dan fungsi. BIPV dapat memberikan faedah dan menyumbang untuk meningkatkan daya tarikan (atau keunikan) reka bentuk sesebuah bangunan.

BAGAIMANA SISTEM BIPV DIGUNAKAN?

Sistem BIPV boleh diterapkan secara estetik bagi sesebuah bangunan dari peringkat awal atau dipasang semula ke bangunan yang sedia ada. BIPV boleh digunakan sebagai: Bumbung, Permukaan Bangunan Skylight Atrium, Awning dan lain-lain

Bagi mendapatkan kelayakan menjual tenaga boleh baharu pada kadar Tarif Galakan (FiT), SEDA Malaysia perlu meluluskan permohonan Kelulusan Galakan (FiA). Permohonan FiA boleh dilakukan secara atas talian melalui laman web rasmi SEDA Malaysia. Semua permohonan FiA akan disemak dan dinilai secara telus. Sistem permohonan FiA dalam talian akan disediakan.

Kadar FIT
 • A

  JENIS SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU YANG DIGUNAKAN

  Biojisim (termasuk sisa pepejal perbandaran), biogas (termasuk tempat pembuangan sampah / kumbahan), hidrokuasa kecil dan fotovolta solar. Pemilihan sumber-sumber boleh baharu ini berdasarkan pada teknologi yang telah terbukti dan potensi teknikal di bawah persekitaran tempatan.
 • B

  KAPASITI PEMASANGAN BAGI TENAGA BOLEH BAHARU (TBB)

  Kapasiti pepasangan maksima bagi semua pemasangan TBB yang layak ialah 30MW melainkan mendapat kelulusan khas dari Menteri. Kadar FiT menjadi lebih rendah apabila kapasiti yang dipasang meningkat, disebabkan penjimatan kos dari ekonomi mengikut skala. Biojisim (termasuk sisa pepejal), biogas (termasuk tapak pelupusan / kumbahan/), hidrokuasa kecil dan fotovolta solar.
 • C

  KEBARANGKALIAN PEMASANGAN TBB MEMENUHI SEBARANG KRITERIA YANG MELAYAKKANNYA UNTUK MENDAPAT KADAR TARIF GALAKAN BONUS.

  Kadar FiT tambahan akan diberikan kepada pemasangan TBB yang memenuhi kriteria yang melayakkannya mereka mendapat bonus tambahan kadar FiT.
 • D

  PEMASANGAN TBB SELESAI, GRID DISAMBUNGKAN DAN SEDIA MENGHASILKAN TBB UNTUK JUALAN KOMERSIL

  Kadar FiT untuk solar PV akan dikenakan pengurangan sekiranya gagal untuk menyiapkan projek mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan manakala untuk biogas, biojisim dan hidrokuasa kecil tidak akan dikenakan degression jika gagal untuk menyiapkan projek pada tempoh yang ditetapkan tetapi perlu mengemukakan permohonan lanjutan masa.

Di kebanyakan negara yang melaksanakan mekanisme tarif galakan (feed-in tariff – FiT), sesuatu pepasangan tenaga boleh baharu (TBB) tidak dihadkan kapasiti terpasangnya kerana ianya akan menghadkan dan mengekang pembangunan TBB di negara tersebut. Penghindaran terhadap had kapasiti tersebut boleh dilaksanakan di negara-negara di mana kadar tarif elektriknya berada di tahap deregulasi. Namun, di Malaysia yang mana pasaran elektrik adalah dikawal, sumber dana FiT adalah bergantung kepada peratusan yang ditetapkan melalui pendapatan utiliti elektrik. Oleh yang demikian, pelaksanaan had kapasiti adalah penting bagi memastikan dana FiT adalah mencukupi untuk membuat pembayaran FiT kepada penjana TBB. Setelah pasaran elektrik di Malaysia diregulasi atau ketika pelaksanaan mekanisma FiT telah mencapai jangka waktu yang ditetapkan, maka penghapusan had kapasiti mungkin boleh dilaksanakan.

 

Had kapasiti boleh dilaksanakan dengan meletakkan had atau kuota bagi setiap kelulusan FiT yang baharu berdasarkan sumber TBB untuk setiap 6 bulan bagi tempoh 3 tahun yang akan datang. Jangka masa 6 bulan ini bertujuan untuk mengehadkan tempoh menunggu penyediaan kuota FiT yang dirancang sehingga 6 bulan secara maksimum.

Sistem e-FiT telah dipertingkatkan dengan menyediakan portal mesra pengguna; ianya memaparkan informasi terbaharu secara real-time berkaitan kuota TBB di laman web Kuota TBB secara berasingan. Sila klik butang di bawah untuk mendapatkan maklumat terbaharu berkaitan Kuota TBB yang tersedia bagi sebarang permohonan Kelulusan Tarif Galakan.

Kuota TBB

Mekanisma tarif galakan di Malaysia direka dengan objektif utama untuk mencapai kesetaraan grid. Ini akan berlaku apabila subsidi bahan bakar fosil secara beransur-ansur dihapuskan dan / atau apabila semua kos luaran penjanaan kuasa bahan bakar fosil telah dipertimbangkan dan / atau ketika penjanaan tenaga boleh baharu (TBB) menjadi lebih murah. Kesetaraan grid berlaku apabila kos menghasilkan TBB adalah setara (atau lebih rendah) daripada kos penjanaan arus elektrik dari bahan bakar konvensional fosil. Setelah kesetaraan grid dicapai, pemegang kelulusan galakan akan dibayar berdasarkan padanan kos pembekalan bagi tempoh efektif yang tersisa, iaitu baki tempoh perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu mereka.

 

“Kos pembekalan” merujuk pada kos purata untuk menjana dan membekalkan satu kilowatt jam arus elektrik dari sumber selain sumber boleh baharu (iaitu bahan bakar fosil) melalui saluran pembekalan hingga titik penyambungan dengan pemasangan TBB.

 

Formula untuk mengira kos pembekalan adalah seperti berikut:

PDC = DC x ( 1 ± TRR )

DI MANA PDC: PADANAN KOS PEMBEKALAN, TRR: KADAR SEMAKAN SEMULA TARIF DALAM %

Titik Penyambungan TBB Padanan Kos Pembekalan (RM / kWj) Padanan Kos Pembekalan (RM / kWj)/td>
Semenanjung Malaysia Sabah & Labuan
Peraturan ini mula berkuatkuasa pada 1 Mei 2014
Voltan Tinggi (dari 50 kV hingga 230 kV) Tiada 0.2100
Voltan Sederhana (dari 1 kV hingga 50 kV) 0.2380 0.2200
Voltan Rendah (kurang daripada 1 kV) 0.3100 0.3000

 

Titik Penyambungan TBB Padanan Kos Pembekalan (RM / kWj) Padanan Kos Pembekalan (RM / kWj)
Semenanjung Malaysia Sabah & Labuan
Peraturan ini mula berkuatkuasa pada 1 Dis 2011
Voltan Sederhana (dari 1 kV hingga 50 kV) 0.1900 0.1900
Voltan Rendah (kurang daripada 1 kV) 0.2641 0.2641

Mekanisme feed-in tariff (FiT) telah dilaksanakan di bawah Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 [Akta 725] pada tahun 2011 yang mana penjana yang layak boleh memohon kuota FiT melalui kaedah first-come-first served untuk membangunkan pepasangan boleh baharu dan menjual tenaga boleh baharu ke Pemegang Lesen Pengagihan di Semenanjung Malaysia dan Sabah dengan menggunakan sumber boleh baharu seperti fotovolta solar (PV), biogas, biojisim dan hidrokuasa kecil.

 

SEDA Malaysia kemudiannya memperkenalkan permohonan kuota FiT secara e-Bidding di platform sistem e-FiT sebagai usaha untuk menggalakan pertumbuhan kapasiti pepasangan boleh bahru dan penjanaan tenaga boleh baharu. e-Bidding telah bermula pada tahun 2018 dengan tumpuan pada kuota biogas dan meliputi kuota hidrokuasa kecil pada tahun 2019. Pada tahun 2021, e-Bidding yang pertama untuk kuota biojisim juga telah dilancarkan dan mendapat sambutan yang baik daripada pemain industri.

 

Tujuan utama pelaksanaan permohonan kuota FiT secara e-Bidding adalah untuk menggalakkan persaingan sihat antara pemaju projek atau pemilik aset melaluipenetapan kadar FiT yang berdaya saing untuk tenaga boleh baharu yang dijana oleh biogas, biojisim dan hidrokuasa kecil.

 

SEDA Malaysia komited untuk memelihara dan mempertingkatkan proses permohonan kuota FiT secara e-Bidding dengan rangka kerja penilaian yang lebih baik untuk memastikan permohonan kuota FiT mematuhi Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 dan perundangan subsidiarinya bagi menuju ke arah pembangunan projek dan pengendalian pepasangan boleh baharu yang berjaya.

Maklumat bagi e-bidding tahun 2023 adalah seperti berikut:

Sumber Boleh Baharu

Kuota Ditawarkan (MW)

Jangkaan Operasi Komersial (tahun)

Tarikh & Masa Permohonan secara e-bidding

Hidrokuasa Kecil

100

2028

10:00 pagi, 5 Julai 2023

hingga

1:00 petang, 26 Julai 2023

Biogas

40

2026

Biojisim

40

2026

 

SEDA Malaysia akan mengadakan sesi taklimat berhubung syarat dan keperluan permohonan kuota FiT secara e-Bidding pada 17 Mac 2023 (Jumaat) 10.00pagi. Pemohon yang berminat boleh membuat pendaftaran untuk menghadiri sesi taklimat melalui GoToWebinar di sini.

Sila hubungi pegawai-pegawai berikut untuk pertanyaan lanjut:

Nama           : Encik Wong You Wei
                        Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Operasi Pasaran
E-mel           : [email protected]
No. Telefon : 03-8870 5913

Nama           : Puan Nor Azlin binti Sharom
                        Penolong Pengarah, Bahagian Operasi Pasaran
E-mel           : [email protected]
No. Telefon : 03-8870 5830

Nama           : Cik Asrati binti Abd Manan
                        Penolong Pegawai Tadbir Kanan, Bahagian Operasi Pasaran
E-mel           : [email protected]
No. Telefon : 03-8870 5831

Putrajaya, 27th July 2023

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of eligible producers who have submitted their applications for the feed-in tariff quota of biogas, biomass, and small hydropower resources for the year 2023 via e-Bidding.

(More Info)

Putrajaya, 10th March 2023

SEDA Malaysia is pleased to announce the Feed-in Tariff (“FiT”) quota applications for small hydro, biogas, and biomass resources for the year 2023 via e-Bidding as stated in the table below.
(More Info)

Putrajaya, 17th November 2022

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of successful Eligible Producers in the feed-in tariff (“FiT”) quota applications for biogas, biomass, and small hydropower resources for the year 2022 under the e-bidding mechanism.
(More Info)

Putrajaya, 24th August 2022

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of eligible producers who have submitted their applications for the FiT quota of small hydropower, biomass, and biogas renewable resources through the e-Bidding process.
(More Info)

Putrajaya, 14th June 2022

SEDA Malaysia is pleased to announce the feed-in tariff (“FiT”) quota application for biogas, biomass and small hydropower resources via e-bidding for the year 2022.
(More Info)

Putrajaya, 10th May 2022

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of successful Eligible Producers in the Feed-in Tariff (“FiT”) quota applications for biogas, biomass, and small hydropower resources under the e-bidding mechanism for the year 2021.
(More Info)

Putrajaya, 7th July 2021

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of bidders who have successfully submitted their bids for biomass FiT quota under the e-bidding process which was held from 22nd June 2021 (10:00am) to 6th July 2021 (1:00pm).
(More Info)

Putrajaya, 1st July 2021

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of bidders who have successfully submitted their bids for small hydro FiT quota under the e-bidding process which was held from 8th June 2021 (10:00am) to 29th June 2021 (1:00pm).
(More Info)

Putrajaya, 16th June 2021

SEDA Malaysia is pleased to announce the list of bidders who have successfully submitted their bids for biogas FiT quota under the e-bidding process which was held from 1st June 2021 (10:00am) to 15th June 2021 (1:00pm).
(More Info)

Putrajaya, 23rd Feb 2021

SEDA Malaysia is pleased to announce the details of quota release for Biogas, Biomass dan Small Hydro under the Feed-in Tariff (FiT) mechanism for the year 2021 as stated in the table below:
(More Info)

Sila rujuk kepada carta alir berikut untk maklumat berhubung proses permohonan kuota tarif galakan secara e-Bidding:

Carta Alir e-Bidding
Image module