About SEDA Policies Net Metering Feed-in Tariff (FiT) Statistics & Monitoring EE Download & Media Directory Events & Trainings
ANNOUNCEMENTS
Jobs@SEDA - Deputy Director (Infrastructure and Administration)   13/09/2018
SEDA (SH) 14/ 2018 - Pelantikan Firma Audit Bagi Mengaudit Pematuhan Pengurusan Pembayaran Mendapatkan Wang (RoM) Di Malaysia Airport Sepang Sdn.Bhd, Malaysia Airlines Berhad, Malakoff Utilities Sdn Bhd dan Bandar Utama City Bagi Tahun 2013 - 2017   06/09/2018
NEW TRAINING COURSE: "Operation & Maintenance of Biogas Power Plant Course"   02/08/2018
Jobs@SEDA - Audit Assistant – Internal Audit Unit   11/07/2018
Inaugural Town Hall Session: RE Industry With YB Puan Yeo Bee Yin, Minister of Energy, Technology, Science, Climate Change & Environment   05/07/2018
Reinstatement of Fees for Testing & Commissioning Witnessing for Solar PV under the Community Category   22/06/2018
Continuous Development Programme (CDP) for SEDA Malaysia Grid-Connected Solar PV Systems Design Qualified Persons (QPs)   25/04/2018
Guideline on Solar Photovoltaic Installation under Net Energy Metering (NEM) Scheme, 8th February 2018.   16/03/2018


Home  »  Announcements


SEDA (SH) 12/ 2018 - Sebut Harga bagi Pelaksanaan Kerja-Kerja Retrofit Sistem Lampu di Bangunan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (Mestecc), Blok C5, Parcel C, Putrajaya
 

NOTIS SEBUT HARGA

 1. Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat / pembekal yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) dan Suruhanjaya Tenaga (ST) dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

NO. SEBUT
HARGA

TAJUK

KOD BIDANG

TARIKH IKLAN DAN TARIKH  TUTUP

SEDA(SH)-12/2018

PELAKSANAAN KERJA-KERJA RETROFIT SISTEM LAMPU DI BANGUNAN KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM (MESTECC), BLOK C5, PARCEL C, PUTRAJAYA

 1. KERJA-KERJA PENGEZONAN (REZONING) SEMULA SISTEM LAMPU DI BANGUNAN C5; DAN
 2. KERJA-KERJA PERTUKARAN LAMPU LED DI BANGUNAN C5.
   

CIDB:
Gred G2 sehingga G7
Kategori: ME
Pengkhususan:
E04 (Pemasangan Voltan Rendah)/E11 (Kerja Am Elektrik)/ E03/E17


Suruhanjaya Tenaga:
Kontraktor Elektrik Berdaftar,
Kelas A/B/C

Tarikh Iklan:
5 September 2018
(Rabu)


Tarikh Taklimat:
6 September 2018
(Khamis)


Masa:
11:00 Pagi

Tempat Taklimat:
Bilik Mesyuarat Kasturi, Bahagian Pemantauan Dan Penilaian, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC), Aras 2, Blok C5, Putrajaya

Tarikh Tutup:
19 September 2018
(Rabu)


Masa:
12:00 Tengah Hari
 1. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi Pelaksanaan Kerja-kerja Retrofit Sistem Lampu Di Bangunan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC), Blok C5, Parcel 5, Putrajaya.
 • Kerja-kerja pengezonan (rezoning) semula sistem lampu di bangunan C5; dan
 • Kerja-kerja pertukaran lampu LED di bangunan C5.
 1. Sesi Taklimat Sebut Harga dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN kepada firma / syarikat yang ingin menyertai sebut harga ini dan akan diadakan pada 6 September 2018 (Khamis) pada jam 11:00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Kasturi, Bahagian Pemantauan Dan Penilaian, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC), Aras 2, Blok C5, Putrajaya. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perakuan Pendaftaran Sebagai Kontraktor Elektrik dari Suruhanjaya Tenaga (ST) dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat. Borang Pengesahan Kehadiran Ke Sesi Taklimat Sebut Harga boleh dimuat turun di dalam laman sesawang SEDA Malaysia (www.seda.gov.my).
 1. Dokumen Sebut Harga hanya akan dijual pada 5 September 2018 (Rabu) sehingga 7 September 2018 (Jumaat) iaitu pada waktu pejabat jam 9:00 pagi hingga 4:00 petang bertempat di Ibu Pejabat SEDA Malaysia, Galeria PjH, Aras 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya dengan harga sebanyak RM100.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Sahaja) secara TUNAI sahaja. Semua kos berkaitan Cadangan Tawaran Sebut Harga ini adalah menjadi tanggungjawab pembekal.
 1. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga disebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY (SEDA) MALAYSIA
Galeria PjH, Tingkat 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

 1. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
 1. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.
 
Copyright © 2018 SEDA Malaysia. All Rights Reserved.
Terms and Conditions of Use Links Enquiry Contact Us FAQs Sitemap