Akta Tenaga Boleh Baharu 2011

Sebuah akta yang memperuntukkan penubuhan dan pelaksanaan sistem tarif khas yang memangkin penjanaan tenaga boleh baharu dan perkara-perkara lain yang berkaitan.

Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 (Akta 725)
Icon
486.09 KB
13977 Downloads
02/06/2011
Akta Tenaga Boleh Baharu (Pindaan) 2023 (Akta A1689) 10/11/2023
P.U. (B) 589/2011 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
Icon
277.06 KB
5049 Downloads
01/12/2011
P.U. (B) 493/2023 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 10/11/2023

Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu)

 

P.U. (A) 383/2011 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) 2011 – Principal Regulations
Icon
325.94 KB
5255 Downloads
01/12/2011
P.U. (A) 373/2013 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) (Pindaan) 2013 – Amending Regulations
Icon
383.83 KB
4833 Downloads
01/01/2014

Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Cara Rayuan) 2019

P.U. (A) 309/2019
Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Cara Rayuan) 2019
01/11/2019

Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan & Kadar Tarif Galakan)

 

P.U. (A) 385/2011

Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Incorporating Latest Amendment – Principal Rules

 

Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Principal Rules

 

Icon
605.50 KB
8876 Downloads
01/12/2011
P.U. (A) 107/2013 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2013 – Amending Rules
Icon
638.19 KB
4758 Downloads
28/03/2013
P.U. (A) 312/2013 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan)(Pindaan) (No.2) 2013 – Amending Rules
Icon
575.90 KB
4812 Downloads
11/10/2013
P.U. (A) 366/2020 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2020 – Amending Rules
22/12/2020
P.U. (A) 380/2020 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Pembetulan – Amending Rules    

Tenaga Boleh Baharu (Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu)

P.U. (A) 386/2011 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu) 2011
Icon
402.60 KB
5210 Downloads
01/12/2011

Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal & Pengendalian)

 

P.U. (A) 387/2011 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 – Incorporating Latest Amendment – Principal Rules  
P.U. (A) 387/2011 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 – Principal Rules
Icon
1,012.43 KB
5101 Downloads
01/12/2011
P.U. (A) 120/2014 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak teknikal dan Pengendalian) (Pindaan) 2014 – Amending Rules
Icon
639.24 KB
5029 Downloads
01/05/2014

Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang Oleh Pemegang Lesen Pengagihan)

P.U. (A) 388/2011 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) 2011 – Principal Rules
Icon
402.84 KB
4208 Downloads
01/12/2011
P.U. (A) 121/2014 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) (Pindaan) 2014 – Amending Rules
Icon
473.71 KB
4286 Downloads
01/05/2014

Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik)

 

P.U. (A) 384/2011 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2011 (Revoked by P.U. (A) 375/2013)
Icon
395.46 KB
4460 Downloads
01/12/2011
P.U. (A) 375/2013 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2013
Icon
489.17 KB
4702 Downloads
01/01/2014

Tenaga Boleh Baharu (FI Pentadbiran)

 

P.U. (A) 389/2011 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Fi Pentadbiran) 2011
Icon
605.78 KB
4320 Downloads
01/12/2011

Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order

– Principal Order

P. U. (A) 108/2013 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2013
Icon
463.15 KB
3072 Downloads
28/03/2013
P. U. (A) 374/2013 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2013
Icon
439.90 KB
2883 Downloads
26/12/2013
P. U. (A) 70/2014 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2014
Icon
480.62 KB
2817 Downloads
12/03/2014
P. U. (A) 335/2014 Renewable Energy ( Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2014
Icon
492.74 KB
2845 Downloads
17/12/2014
P. U. (A) 82/2015 Renewable Energy ( Amendment of Schedule) Order 2015
Icon
458.21 KB
2845 Downloads
05/05/2015
P.U. (A) 88/2015 Renewable Energy
(Amendment Of Schedule) Order 2015 - Corrigendum
P. U. (A) 307/2015 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) 2015
Icon
608.19 KB
2897 Downloads
29/12/2015
P. U. (A) 222/2017 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 201728/07/2017
P. U. (A) 20/2019Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2019
Icon
410.33 KB
3314 Downloads
28/01/2019
P. U. (A) 103/2019 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2019
Icon
401.35 KB
3301 Downloads
02/04/2019
P. U. (A) 355/2019 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 3) Order 2019
Icon
422.88 KB
3470 Downloads
19/12/2019
P. U. (A) 347/2020 Renewable Energy (Amendment
of Schedule) Order 2020
11/12/2020
P. U. (A) 131/2022Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2022 27/04/2022