Renewable Energy (Manner of Appeal)

P.U. (A) 309/2019
Renewable Energy (Manner of Appeal) Regulations 2019
 1/11/2019

Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan & Kadar Tarif Galakan)

P.U. (A) 380 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Corrigendum  
P.U. (A) 385

Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Incorporating Latest Amendment

 

Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011

1/12/2011

 

Icon
605.50 KB
9747 Downloads
P.U. (A) 107 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2013 28/3/2013
Icon
638.19 KB
5592 Downloads
P.U. (A) 312 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan)(Pindaan) (No.2) 2013 11/10/2013
Icon
575.90 KB
5641 Downloads
P.U. (A) 366 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2020 22/12/2020

Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal & PENGENDALIAN)

P.U. (A) 387 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 01/12/2011
Icon
1,012.43 KB
5819 Downloads
P.U. (A) 120 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak teknikal dan Pengendalian) (Pindaan) 2014 01/5/2014
Icon
639.24 KB
5754 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (REPPA)

P.U. (A) 386 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu) 2011 01/12/2011
Icon
402.60 KB
5740 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu)

P.U. (A) 383 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) 2011 01/12/2011
Icon
325.94 KB
5983 Downloads
P.U. (A) 373 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) (Pindaan) 2011 01/01/2014
Icon
383.83 KB
5553 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik)

P.U. (A) 384 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2011 01/12/2011
Icon
395.46 KB
5275 Downloads
P.U. (A) 375 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2013 01/01/2014
Icon
489.17 KB
5470 Downloads

TENAGA BOLEH BAHARU (MENDAPATKAN WANG OLEH PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN)

 

P.U. (A) 388 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) 2011 01/12/2011
Icon
402.84 KB
4928 Downloads
P.U. (A) 121 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) (Pindaan) 2014 01/05/2014
Icon
473.71 KB
4992 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (FI Pentadbiran)

P.U. (A) 389 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Fi Pentadbiran) 2011 01/12/2011
Icon
605.78 KB
5019 Downloads

PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA

P.U. (A) 589 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 01/12/2011
Icon
277.06 KB
5768 Downloads