YBrs. Tuan Ahmad Zairin Ismail
YBrs. Tuan Ahmad Zairin Ismail
Pengerusi Pihak Berkuasa

YBrs. Tuan Ahmad Zairin Ismail
Pengerusi Pihak Berkuasa

 

YBrs. Tuan Ahmad Zairin Ismail telah dilantik sebagai Pengerusi Pihak Berkuasa pada 15 Mei 2023.

Beliau membawa lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri tenaga. Memulakan kerjayanya sebagai Jurutera Pembangunan, dan kemudiannya, YBrs. Tuan Ahmad Zairin dinaikkan pangkat kepada Pengurus Kanan dengan mengetuai Unit Kejuruteraan Pembangunan Model Baharu di sebuah syarikat multinasional.

Kerjaya profesional beliau di industri tenaga bermula apabila YBrs. Tuan Ahmad Zairin menyertai Pusat Tenaga Malaysia (PTM) pada tahun 1999. PTM merupakan sebuah organisasi non-profit yang ditadbir oleh Kementerian Tenaga Malaysia untuk mempelopori pelbagai inisiatif nasional di dalam bidang Kecekapan Tenaga (KT) dan Tenaga Boleh Baharu (TBB) di Malaysia.

Sehingga awal tahun 2015, beliau memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Operasi/ Naib Presiden Kanan di Perbadanan Teknologi Hijau Malaysia (MGTC). Bidang tanggungjawabnya termasuk Persekitaran Binaan, Pembiayaan Hijau, Perolehan My Green, dan program Bandar Rendah Karbon. Beliau turut menyelia pelaksanaan Projek Penambahbaikan Kecekapan Tenaga Industri Nasional yang dibiayai UNDP/GEF dan Projek Penjanaan Tenaga Biojisim dan Penjanaan Bersama di dalam Industri Minyak Sawit.

Beliau juga memainkan peranan penting dalam mendapatkan pembiayaan Fasiliti Tenaga EU-ASEAN (EAEF-2006) dengan melibatkan pakar binaan tenaga rendah EU di dalam Pembangunan dan Pembinaan Pejabat Tenaga Hijau Pertama yang Diperakui di Malaysia dipanggil Pejabat Tenaga Sifar (ZEO) di Bangi, Selangor.

Beliau juga merupakan Penyelaras Projek Nasional (2018-2020) untuk Projek Pengangkutan Rendah Karbon Cekap Tenaga Malaysia. Sebelum itu, beliau merupakan Pengurus Projek Nasional (2016- 2018) bagi Projek Kecekapan Tenaga Sektor Bangunan yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR), dibiayai oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) dan Kemudahan Alam Sekitar Global (GEF).

Buat masa ini, YBrs. Tuan Ahmad Zairin berkhidmat selaku Penyelaras Projek Kebangsaan untuk Projek UNIDO (ditadbir bersama oleh Ibu Pejabat UNIDO, MITI Malaysia dan Agensi Tenaga Korea) dalam menghadapi perubahan iklim melalui perundingan dasar dalam bidang KT dan TBB.

Diiktiraf di atas kepimpinan beliau di dalam sektor tenaga, YBrs. Tuan Ahmad Zairin telah diberi penghormatan dengan dianugerahkan ‘Kecemerlangan dalam Pengurusan Tenaga’ melalui Program Kerjasama Tenaga ASEAN dan beliau turut diperakui sebagai “Certified Training Professional” oleh Institut Pengurus dan Pentadbir Profesional di United Kingdom.

YBrs. Tuan Ahmad Zairin Ismail telah menamatkan pengajian di Universiti Liverpool, United Kingdom, dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik) pada tahun 1984 dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 1995

 

YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi Mohd Karli
YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi Mohd Karli
Anggota Pihak Berkuasa

YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi Mohd Karli
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi Mohd Karli telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Februari 2024. Beliau kini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA).

Dengan tempoh perkhidmatan selama 29 tahun di dalam sektor perkhidmatan awam, beliau terlibat secara aktif menyumbang kepada sektor awam dan swasta di peringkat antarabangsa dan domestik. Beliau juga terus memberi impak kepada komuniti melalui pelbagai tugasan dan jawatan yang dipegang oleh beliau.

Beliau memulakan kerjaya beliau dengan Kerajaan Malaysia bermula pada tahun 1995, dan YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi mempunyai pengalaman luas di dalam bidang ekonomi, perdagangan, pelaburan, sains dan teknologi, alam sekitar, tenaga, air dan perancangan strategik sepanjang kerjayanya.

Dari tahun 2009 sehingga 2011, beliau meluaskan skop kerja beliau dengan menyertai Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan menawarkan khidmat beliau di dalam pembangunan perniagaan strategik, khidmat nasihat dan kepakaran teknikal. Pengalaman ini memperkaya latar belakang profesional beliau di dalam sektor awam dan swasta, serta meningkatkan pengetahuan dan kemahiran beliau.

Selain itu, YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi turut memegang jawatan-jawatan penting di dalam pelbagai jawatankuasa dan organisasi global di mana beliau memperjuangkan kepentingan Malaysia di dalam bidang masing-masing selain terlibat secara aktif di dalam aktiviti-aktiviti sosial dan komuniti.

YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi berkelulusan Ijazah Sarjana di dalam bidang Pengurusan Teknologi (Alam Sekitar) dari Imperial College, University of London, United Kingdom. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Alam Sekitar (Kepujian) dari Universiti Putra Malaysia (UPM).

YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah
YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa pada 1 Ogos 2022. Beliau kini berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian  di Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan Malaysia.

Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi pada tahun 1995 daripada Universiti Malaya (UM). Beliau memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Awam dan Diplomatik pada tahun 1997.

YBrs. Tuan Mohd Saiful telah dikurniakan beberapa anugerah, antaranya; Anugerah Pingat Kebesaran Negeri Sarawak, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang daripada Perbendaharaan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah and Jabatan Perdana Menteri.

YBrs. Dr Nurmazilah Dato’ Mahzan
YBrs. Dr Nurmazilah Dato’ Mahzan
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Dr Nurmazilah Dato’ Mahzan
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Dr Nurmazilah Dato’ Mahzan telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 15 Jun 2023.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan pengajian PhD dalam Perakaunan dari Universiti Birmingham, United Kingdom. YBrs. Dr. Nurmazilah merupakan ahli MIA, MICPA, CPA ASEAN dan felo CGMA. Beliau juga merupakan Juruanalisa ESG bertauliah, Akauntan Awam bertauliah dan Juruaudit Dalaman Bertauliah dengan kelayakan Pengurusan Risiko dan Jaminan Kualiti.

Mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman di dalam pelbagai organisasi, YBrs. Dr. Nurmazilah Dato’ Mahzan merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akauntan Malaysia (MIA). Di MIA, beliau mengetuai dan melaksanakan transformasi sistem pengurusan, penggunaan teknologi, peningkatan tadbir urus dan penjenamaan.

YBrs. Dr. Nurmazilah turut memainkan peranan aktif di dalam Persekutuan Akauntan Antarabangsa, Lembaga Rangka Kerja Pelaporan Bersepadu Antarabangsa, dan Persekutuan Akauntan ASEAN. Selain itu, beliau mengetuai pelaksanaan beberapa projek, termasuk Rangka Tindakan (Blueprint) Teknologi Digital, Profesion Perakaunan yang Relevan pada Masa Depan (FRAP), dan program-program kesedaran Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG). Beliau juga menyelia fungsi-fungsi pengawalseliaan pengauditan dan perakaunan, termasuk semakan penyata kewangan, kualiti audit dan etika profesional. Beliau juga terlibat di dalam perbincangan topik berkaitan ESG di peringkat tempatan dan antarabangsa, yang mendedahkan beliau kepada pelbagai dasar-dasar berkaitan ESG.

Sebelum menerajui MIA, beliau pernah berkhidmat sebagai Pengarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan di Universiti Malaya, Pengurus Akaun Korporat KUB Malaysia Berhad dan Juru audit Kanan Arthur Andersen &Co. Pengalaman korporat beliau yang luas meliputi pelbagai industri, termasuk pembangunan dan pembinaan hartanah, perbankan, amanah saham, perdagangan dan pembuatan. YBrs. Dr. Nurmazilah merupakan ahli Majlis MIA, ahli Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia, ahli Lembaga Gabenor bagi Institut Juruaudit Dalaman, ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Bendahari bagi Persatuan Ekonomi Malaysia. Beliau juga berkhidmat di dalam pelbagai jawatankuasa MIA dan MICPA.

Buat masa ini, YBrs. Dr. Nurmazilah merupakan Ahli Lembaga Pengarah Bebas Bukan Eksekutif di CIMB Bank Berhad, TH Plantations Berhad, IIUM Schools Sdn Bhd dan Ahli Majlis Pelaporan Bersepadu dan Keterhubungan IFRS (sebelum ini Lembaga Rangka Kerja IR). Beliau juga turut melaksanakan program latihan melibatkan pengarah dan pengurusan kanan mengenai bidang berkaitan tadbir urus, pelaporan korporat dan kelestarian.

YBrs. Puan Haslina Abdul Samad
YBrs. Puan Haslina Abdul Samad
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Puan Haslina Abdul Samad
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Puan Haslina Abdul Samad telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 15 Mei 2023.

Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari Universiti of Missouri, Columbia MO Amerika Syarikat (1987). YBrs. Puan Haslina berpengalaman lebih 25 tahun dalam industri tenaga merangkumi tenaga boleh baharu, kecekapan tenaga dan penjanaan kuasa.

YBrs. Puan Haslina memulakan kerjaya beliau di Tenaga Nasional Berhad (TNB), di mana beliau berkhidmat di beberapa bahagian di bawah TNB yang terdiri daripada TNB Generation (di HQ dan Stesen Janakuasa Paka) dan TNB Energy Services Sdn. Bhd (TNBES). Tugas beliau merangkumi kerja operasi dan penyelenggaraan loji janaelektrik. Beliau juga pernah bertugas sebagai pengurus pembangunan perniagaan yang melibatkan rundingan bidaan bagi projek-projek tempatan dan antarabangsa. Tugas terakhir beliau di TNBES ialah selaku Pengurus Kanan (Tenaga Boleh Baharu) di mana beliau menyelia pembangunan dan pelaksanaan inisiatif tenaga boleh baharu dan kecekapan tenaga.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Penasihat Teknikal kepada Malaysian Green Tech Corporation (MGTC) di bawah Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) untuk sektor biojisim.

Memiliki kepakaran serta berpengetahuan luas dalam bidang tenaga, YBrs. Puan Haslina telah membentangkan kertas-kertas kerja mengenai “Pelaksanaan Projek Tapak Pelupusan Sisa kepada Tenaga” dan “Pemulihan Gas Metana di Tapak Pelupusan Sisa” di seminar-seminar tenaga boleh baharu tempatan dan antarabangsa. Selain itu, beliau turut bergiat aktif di dalam program-program latihan di peringkat global yang memfokuskan pada sistem tenaga boleh baharu, kecekapan tenaga industri, loji janakuasa gas di tapak pelupusan dan pemasaran perniagaan di dalam industri tenaga.

YB Lee Chean Chung
YB Lee Chean Chung
Anggota Pihak Berkuasa

YB Lee Chean Chung
Anggota Pihak Berkuasa

 

YB Lee Chean Chung telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Ogos 2023. Beliau merupakan seorang ahli politik, penyelidik dan aktivis alam sekitar yang telah berkhidmat sebagai Ahli Parlimen (MP) Petaling Jaya sejak November 2022.

YB Lee menamatkan pengajian sarjana muda di dalam bidang Kejuruteraan, dalam jurusan Komputer di Universiti Multimedia (MMU). YB Lee mempunyai dua ijazah sarjana daripada Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (MUST) dalam bidang Sarjana Sains dalam Pengangkutan dan Logistik pada tahun 2006 dan Sarjana dalam Pentadbiran Awam daripada Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, Universiti Nasional Singapura (NUS) pada tahun 2019. Pada tahun 2020, beliau juga turut menerima Biasiswa Dong Fang daripada Universiti Peking, China bagi mengikuti program eksekutif ‘Bengkel Tadbir Urus’ selama 3-bulan bersama 25 orang pemimpin cemerlang yang baru muncul.

Sebelum terlibat aktif di dalam bidang politik, YB Lee mempunyai pengalaman bekerja di firma penyelidikan dan perundingan pasaran global. Beliau turut menyertai Unit Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) sebagai Pegawai Penyelidik dari tahun 2008 hingga 2011. Di KPRU, beliau menyediakan sokongan penyelidikan dari segi strategik dan menganjurkan mesyuarat-mesyuarat berkaitan perundingan rang undang-undang bagi 30 Ahli Parlimen.

YB Lee turut mempunyai pengalaman penyelidikan yang luas di dalam pelbagai bidang. Tesis sarjana beliau yang bertajuk “Sistem Navigasi Teksi GPS Berdasarkan Laluan Terpendek Algoritma,” telah menjadi bahan rujukan di dalam beberapa artikel jurnal. Pada tahun 2019, beliau telah bekerjasama di dalam kertas kerja yang bertajuk “Institusi untuk Kelestarian: Pendudukan Tak Sah” bagi Persidangan GSP 2019: Urban Possibilities: Reimagining Philippines. Selain itu, beliau turut menjadi pengarang bersama bagi buku-buku seperti “Jiwa Merdeka”, “Reformasi Politik Hijau” (粉红政改) dan telah menyumbang kepada beberapa platform penerbitan seperti The Edge, Malaysiakini, dan Oriental Daily.

Terlibat aktif di dalam penglibatan antarabangsa, YB Lee telah dianugerahkan Alumnus Paling Cemerlang di dalam program Konrad Adenauer Stiftung Young Politicians (KASYP) pada tahun 2019. Beliau juga merupakan felo kepada International Adenauer Network, Felo Profesional Belia untuk Inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara (YSEALI) dan Majlis Pemimpin Politik Muda Amerika (ACYPL), dan lulusan Kursus Penasihat Politik daripada Sekolah Siswazah Kerajaan (Universiti Sydney). YB Lee turut dijemput untuk berucap di Akademi Kepimpinan Belia Demokrasi Generasi (2017), Sidang Kemuncak Demokrasi Copenhagen (2020) dan Institut Parti dan Demokrasi Denmark (DIPD) (2020).

YBrs. Ir. Abdul Rahim Ibrahim
YBrs. Ir. Abdul Rahim Ibrahim
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Ir. Abdul Rahim Ibrahim
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Ir. Abdul Rahim Ibrahim telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Disember 2023.

Beliau telah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi di Suruhanjaya Tenaga, di mana beliau telah memberikan kepimpinan strategik dalam mengoperasikan objektif di suruhanjaya tersebut. Tanggungjawab beliau termasuk menguruskan operasi keseluruhan untuk memaksimumkan prestasi industri serta mencapai kecemerlangan perkhidmatan pelanggan.

Beliau memulakan kerjaya sebagai Pembantu Teknikal di Bahagian Elektrik Jabatan Kerja Raya (JKR Elektrik) di Pulau Pinang selepas menamatkan pengajian beliau iaitu Diploma Elektrik (Kuasa) dari UTM pada tahun 1983. Tugas beliau termasuk mereka bentuk sistem elektrik untuk bangunan kerajaan, menyelia projek, dan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan. Pada tahun 1991, dengan penswastaan ​​Lembaga Letrik Negara (LLN) menjadi Tenaga Nasional Berhad (TNB), YBrs. Ir. Abdul Rahim telah ditugaskan ke satu badan kawal selia baru yang ditubuhkan, iaitu Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas (JBE&G), di Wilayah Utara di Butterworth. Tanggungjawab beliau termasuk menyiasat kemalangan elektrik, mendaftarkan pemasangan elektrik, menjalankan pemeriksaan kekompetenan dan menangani masalah-masalah berkaitan bekalan elektrik kepada pengguna.

Pada tahun 1998, beliau telah dilantik sebagai Penolong Pengarah di JBE&G di Kota Kinabalu, Sabah, dan kemudiannya pada tahun 2004 menjadi Pengarah Kawasan Suruhanjaya Tenaga di Kuantan, Pahang. Tahun 2010, beliau telah menyandang jawatan sebagai Pengarah Jabatan Kawal Selia Keselamatan Elektrik, mengawasi peraturan keselamatan elektrik. Kemudian, selaku Pengarah Pembangunan Industri, beliau telah memainkan peranan penting dalam membangunkan The National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) dan program-program tenaga boleh baharu seperti Net Energy Metering (NEM), Self-Consumption (SELCO), Large Scale Solar Power Plant (LSS), dan Corporate Green Power Plant (CGPP) untuk memenuhi sasaran kapasiti terpasang sebanyak 31% menjelang 2025.

YBrs. Ir. Abdul Rahim memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dari Universiti Teknologi Mara, Ijazah Sarjana Pengurusan dari Universiti Terbuka Malaysia, dan merupakan Jurutera Profesional Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Beliau merupakan ahli Institut Jurutera Malaysia dan telah diiktiraf sebagai Jurutera Elektrik Kompeten oleh Suruhanjaya Tenaga. Selain itu, beliau telah dianugerahkan Anugerah Standard Kebangsaan (Individu) pada 2020 dan menerima Anugerah Kecemerlangan ASEAN dalam Pengurusan Tenaga (Individu) pada tahun 2019.

 

YB Tuan Ganabatirau Veraman
YB Tuan Ganabatirau Veraman
Anggota Pihak Berkuasa

YB Tuan Ganabatirau Veraman
Anggota Pihak Berkuasa

 

YB Tuan Ganabatirau Veraman telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 15 November 2023. Beliau juga merupakan Ahli Parlimen Klang semenjak November 2022.

Bidang tumpuan beliau termasuk transformasi politik, pembangunan ekonomi, dan kebajikan rakyat Malaysia. Semasa berkhidmat sebagai Ahli Majlis Negeri Selangor (EXCO) dari Jun 2013 sehingga Ogos 2023, beliau memainkan peranan penting dalam mewujudkan inisiatif penting seperti MySEL, I-SEED, dan Unit Pemerkasaan Pekerja Selangor (UPPS) untuk membantu kumpulan sasaran dalam mendapatkan dokumen pengenalan diri yang sah, mempromosikan status ekonomi masyarakat kaum India, dan memberikan bantuan kepada golongan pekerja dan penganggur.

YB Tuan Ganabatirau berkelulusan dengan ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LLB Hons) dari University of London, United Kingdom pada tahun 2001 dan memperoleh Sijil Amalan Guaman (CLP) pada tahun 2003. Buat masa ini, beliau memegang jawatan Pengarah Bukan Eksekutif di Permodalan Negeri Selangor Berhad sejak dari tahun 2021 dan berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif di Kumpulan Semesta Sdn.Bhd (KSSB – salah sebuah syarikat GLC di bawah negeri Selangor) dari tahun 2010 sehingga 2014.

YBrs. Ir. Ts. Dr Mohd Azhar Abd Hamid
YBrs. Ir. Ts. Dr Mohd Azhar Abd Hamid
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Ir. Ts. Dr Mohd Azhar Abd Hamid
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Ir. Ts. Dr Mohd Azhar Abd Hamid dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 15 November 2023. Beliau kini berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Beliau mempunyai pengalaman yang meluas di dalam kedua-dua sektor kerajaan dan swasta. Sepanjang kerjayanya, beliau telah didedahkan kepada prosedur kerajaan, kerjasama swasta, penilaian berasaskan hasil, perancangan strategik, bidang penyelidikan, pelaksanaan teknologi, inovasi produk, analisis teknikal dan pengurusan pentadbiran, semuanya bertujuan untuk meningkatkan tadbir urus yang baik.

Sebelum ini, dari 2016 hingga 2023, jawatan terakhirnya di Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) ialah Pengarah Bahagian Teknologi dan Penyelidikan. Beliau telah ditugaskan untuk menyelia pembangunan kemudahan pengurusan sisa pepejal di Malaysia untuk memenuhi keperluan Garis Panduan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

Dari tahun 2008 hingga 2014, beliau telah berkhidmat sebagai Pengarah Negeri Sembilan, mengurus dan melaksanakan keseluruhan operasi pentadbiran bagi negeri tersebut dan tujuh pejabat cawangannya. Sebelum itu, beliau bertugas sebagai Jurutera Majlis di Majlis Bandaraya Seremban dari 2005 hingga 2008 dan sebagai Jurutera Projek di Puncon Construction Sdn. Bhd dari tahun 2002 hingga 2005.

YBrs. Ir. Ts. Dr Mohd Azhar berkelulusan Diploma Kejuruteraan Awam dan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam dari Universiti Teknologi Mara (UiTM), M.Sc. dalam Pengurusan Kejuruteraan daripada Universiti Teknologi Mara (UiTM), dan Ph.D. dalam Pengurusan Sisa Pepejal dari Universiti Sains Malaysia (USM).