YBhg. Dato’ Haji Rosli bin Isa
YBhg. Dato’ Haji Rosli bin Isa
Anggota Pihak Berkuasa

YBhg. Dato’ Haji Rosli bin Isa
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg. Dato’ Haji Rosli bin Isa telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Jun 2022. Beliau kini berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC).

YBhg. Dato’ Haji Rosli merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains Politik pada tahun 1989 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pada tahun 1990, beliau menerima Diploma Pendidikan di UKM dan beliau memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Awam dan Diplomatik pada tahun 1996.

Beliau mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang mendalam berhubung pentadbiran awam/Kerajaan lantaran pengalaman beliau berkhidmat di beberapa kementerian dan jabatan Kerajaan seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Haji Rosli bin Isa telah dikurniakan beberapa anugerah, antaranya; Anugerah Perkhidmatan Cemerlang daripada Kementerian Pengajian Tinggi, Penganugerahan Pingat Pekerti Terpilih Negeri Perak, Penganugerahan Pingat Paduka Mahkota Perak dan Penganugerahan Darjah Indera Mahkota Pahang.

YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan
YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan
Anggota Pihak Berkuasa

YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg.  Datuk  Ir.  Ahmad  Fauzi  bin  Hasan  telah  dilantik  sebagai  Ahli  Pihak  Berkuasa   untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada   1   Oktober   2017.  

YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan merupakan   seorang   jurutera   profesional  yang  mempunyai  pengalaman  selama  42  tahun  di  dalam  bidang  kawalselia  industri.  Beliau  mempunyai  pengalaman  yang  luas  di  dalam  bidang  kawala selia dan regulatorisektor  tenaga  dan  industri-industri  yang berisiko  tinggi  berdasarkan  rujukan pematuhan/amalan   antarabangsa  , bagi memastikan kualiti prestasi industri bekalan tenaga dalam, aspek keselamatan, kebolehupayaan,  kelestarian, keselamatan ekonomi, dan kualiti perkhidmatan sektor tenaga.

YBhg.  Datuk  Ir.  Ahmad  Fauzi  merupakan  Ketua  Pegawai  Eksekutif  (KPE)  Suruhanjaya Tenaga (ST) Malaysia dari 2010 sehingga 2017,  dan juga merupakan Pengerusi ST dari tahun 2018 sehingga 2020. Beliau juga merupakan Pengerusi Lembaga  Perlesenan  Tenaga  Atom  dari  tahun  2017  sehingga  Januari  2020,  Ahli  Pihak  Berkuasa  untuk Pihak Berkuasa Pembangunan  Tenaga  Lestari  sejak  tahun  2017  (sebagai pemangku Pengerusi dari tahun 2018 sehingga 2019) dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah bagi Malaysia Programme Office for Power Electricity Reform dari tahun 2019 sehingga 2020.

Beliau juga  merupakan  Fellow  di  Institution  of  Engineers  Malaysia dan juga Ahli Majlis Penasihat Persatuan Profesional Risiko Bertauliah, mantan Presiden bagi International Electrotechnical Commission National Committee of Malaysia dari tahun 2011 sehingga 2017, dan juga bekas Ahli Jawatankuasa Eksekutif bagi Forum East Asia Pacific Infrastructure Regulatory Forum. Beliau juga merupakan Profesor di Universiti Tenaga Nasional.

Beliau  merupakan  penerima anugerah  “ASEAN  Excellence  in  Energy  Management  by  Individual  Awards”  semasa  Mesyuarat  Menteri-Menteri  Tenaga  ASEAN  yang  ke-35  pada  tahun  2017  dan  menerima  anugerah  National  Standards  Award  dari  Kementerian  Sains,  Teknologi,  dan  Inovasi  pada  tahun 2005.

YBhg.  Datuk  Ir.  Ahmad  Fauzi  merupakan pemegang  Ijazah  Sarjana  Muda  Kejuruteraan Mekanikal daripada University of Manchester’s Institute of Science and  Technology,  England  pada  tahun  1978  dan  Ijazah  Sarjana  dalam  bidang  Kejuruteraan daripada University of Michigan, Amerika Syarikat pada tahun 1983.   Beliau juga pernah mengikuti program pengurusan lanjutan di Institut Pengurusan Asia dan INTAN serta program strategi  dan peraturann utiliti awam di University of Florida.

YBrs Ts Dr Sang Yew Ngin
YBrs Ts Dr Sang Yew Ngin
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs Ts Dr Sang Yew Ngin
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs Ts Dr Sang Yew Ngin telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 April 2022. Beliau kini berkhidmat sebagai Setiausaha Bahagian, Bahagian BioBahan Api, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) sejak 17 Jun 2019.

YBrs Ts Dr Sang merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) pada tahun 1997 dan Ijazah Sarjana Alam Sekitar pada tahun 1998 daripada Universiti Putra Malaysia (UPM). Beliau mendapat kelulusan Ijazah Kedoktoran (PhD) pada tahun 2016 daripada Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) menerusi Biasiswa Kursi Ekonomi Tenaga di bawah Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE). Beliau juga terlibat aktif dalam jurnal ilmiah berwasit sebagai penulis dan pengulas manuskrip untuk Journal of Cleaner Production dan Energy Policy yang diterbitkan oleh Elsevier, Environment System and Decisions yang diterbitkan oleh Springer dan pernah menjadi Editor Artikel bagi SAGE Open.

YBrs Ts Dr Sang juga merupakan seorang Teknologis Professional (P.Tech) yang berdaftar dengan Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) di samping menjadi Exco bagi PSESIG, Institut Jurutera Malaysia (IEM) sejak 2015 sehingga kini. Beliau juga merupakan Ahli Ganti dalam Lembaga Biokeselamatan Negara (LBK) sejak tahun 2020 sehingga kini.

YBrs Ts Dr Sang juga mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam pentadbiran awam lantaran pengalaman beliau dalam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik dan pernah berkhidmat di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).

YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah
YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Tuan Mohd Saiful Sungkih Abdullah telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa pada 1 Ogos 2022. Beliau kini berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian  di Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan Malaysia.

Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi pada tahun 1995 daripada Universiti Malaya (UM). Beliau memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Awam dan Diplomatik pada tahun 1997.

YBrs. Tuan Mohd Saiful telah dikurniakan beberapa anugerah, antaranya; Anugerah Pingat Kebesaran Negeri Sarawak, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang daripada Perbendaharaan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah and Jabatan Perdana Menteri.