LATAR BELAKANG :

 • Piagam ini telah dibuat dan diurus berdasarkan praktis terbaik di dalam bidang ini.
 • Piagam ini hanya merupakan rangka kasar maklumat untuk orang awam ke atas jangkaan mereka apabila berurusan dengan SEDA Malaysia. Piagam ini adalah termasuk kualiti perkhidmatan dan rangkaan bagaimana cara terbaik memenuhi jangkaan orang awam.
 • Piagam ini terbuka untuk maklum balas bagi tujuan penambahbaikan.

MISI KAMI :

 • 1
  Memastikan tenaga lestari memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi negara dan pemuliharaan alam sekitar.
 • 2
  Memastikan program-program tenaga lestari yang sedia ada diuruskan dengan cermat dan efisien.
 • 3
  Berterusan dalam menyelia solusi baru tenaga lestari yang berpotensi melalui kerjasama erat dengan pihak berkepentingan tempatan dan luar negara bagi mempelbagaikan dan melengkapi portfolio dan program-program tenaga lestari kami yang sedia ada.
 • 4
  Mendorong orang ramai untuk menerima tanggungjawab dalam anjakan paradigma, ke arah kehidupan lestari.

SEDA Malaysia komited untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Piagam ini bertujuan untuk menyokong visi dan misi SEDA MALAYSIA.

Dalam menjalankan peranan dan tanggungjawab kepada orang awam, SEDA Malaysia beroperasi berdasarkan nilai-nilai teras berikut:

Image module
Apa yang anda boleh jangkakan dari SEDA MALAYSIABerhubung secara ramah, berhemah dan professional dari segi tingkah laku.Jujur, adil, saksama dan tidak berat sebelah.Kami memastikan perubahan yang berterusan dalam proses kami.Kami memproses permohonan berdasarkan prosedur yang telah diluluskan.Kami akan berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak berkepentingan terhadap sebarang perubahan yang berlaku dalam polisi, peraturan dan undang-undang.
Apa yang SEDA MALAYSIA jangkakan dari andaMelayan pekerja kami dengan penuh budi bahasa.Jujur dengan kami.Apabila diperlukan, sila berikan maklumat yang diperlukan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.Sila berikan maklum balas anda bagi memperbaiki proses kami dengan menyatakan aduan, pujian dan cadangan anda.Mematuhi undang-undang relevan dan peraturan lain yang perlu dipenuhi dalam proses permohonan.

MAKLUMAT PROSES STANDARD:

Tarif Galakan (FiT)BiojisimBiogas dan Hidrokuasa Kecil: e-BidaanPemeteran Tenaga Bersih (NEM)Pelabur PV Solar Berdaftar (RPVI)
Pengumuman pelepasan kuota sebelum pembukaan penghantaran permohonan.Permohonan kuota:

(Siapa cepat, dia dapat) 

Dari tarikh mula penghantaran dokumen lengkap sehingga pengeluaran sijil kelulusan galakan
Permohonan kuota:
 
Dari tarikh akhir penghantaran e-bidaan sehingga pengeluaran sijil kelulusan galakan
Kelulusan permohonan – dari tarikh penghantaran lengkap dan pembayaran yuran

(Tiada bil elektrik tertunggak dan kes pengubahsuaian meter yang masih belum selesai)
Pendaftaran baru dan pembaharuan

(dari tarikh penghantaran lengkap sehingga penerbitan di laman web SEDA)
BILANGAN HARI (MENGIKUT KALENDAR)
60~90
21
110
10
14* 
Pemberi Perkhidmatan PV Berdaftar
(RPVSP)
Kualifikasi Pengeluar dan Pembuat Tempatan (LMA) di bawah mekanisme tarif galakan (FiT)Laporan langganan Sistem Pengawasan PV (PVMS)Sijil Latihan
Pendaftaran baru dalam talian

(dari tarikh penghantaran lengkap sehingga penerbitan di laman web SEDA) 

Pembaharuan pendaftaran dalam talian

(dari tarikh penghantaran lengkap sehingga penerbitan di laman web SEDA)
Untuk pendaftaran baru dalam talian

(Bermula dari penghantaran lengkap dalam talian selepas mendapat kelulusan daripada mesyuarat Jawatankuasa Operasi Pasaran (JKOP) sehingga penerbitan di laman web SEDA) 

Pembaharuan pendaftaran dalam talian (dari tarikh penghantaran lengkap sehingga penerbitan di laman web SEDA)
Kelulusan laporan pembelian.Pengeluaran sijil kedatangan dan kelayakan seseorang
BILANGAN HARI (MENGIKUT KALENDAR)
60*
21*
21* 
1** 
30***

Nota:  

(*) pengecualian masa diberikan bagi pembayaran yuran
(**) selepas pembayaran
(***) selepas pengumuman keputusan peperiksaan

Pengadu
Semua aduan akan direkodkan.

Untuk memaklumkan dan menyelesaikan aduan pelanggan mengikut tempoh hari kerja yang ditetapkan.

Bagi aduan yang memerlukan penyiasatan lebih lanjut, pengadu akan dimaklumkan status terkini aduan dari semasa-ke-semasa.

Orang awam boleh membuat aduan melalui laman web SEDA -  http://www.seda.gov.my/misc/enquiry/ 

Emel: [email protected]

Fax, telefon, atau; dengan menghubungi pegawai hadapan kami. 

Kami akan memberikan maklum balas segera dan secara serius terhadap semua aduan yang diterima dan kami komited dalam menyelesaikan masalah yang timbul.
BILANGAN HARI (MENGIKUT KALENDAR)
7
Pertanyaan: Awam/MediaPermohonan untuk Sokongan
Untuk menyelia dan memberikan maklumbalas kepada pertanyaan media atau permohonan dalam hari bekerja yang ditetapkan.
  
Untuk pertanyaan yang memerlukan persiapan menyeluruh, pihak yang bertanya akan dimaklumkan berkenaan status aduan dari semasa-ke-semasa.

Bagi pihak media – Pengeluaran Nota Kepada Editor (NTE) memerlukan masa 24 jam sebelum tarikh program. 

Pengedaran Kenyataan Media kepada media massa adalah berdasarkan kepada keputusan Pihak Pengurusan.

Orang awam/Media boleh membuat pertanyaan melalui laman web - http://www.seda.gov.my/misc/enquiry/. 

Emel: [email protected]

Fax, telefon, atau; dengan menghubungi pegawai hadapan kami. 

Kami akan memberikan maklum balas segera dan secara serius terhadap semua pertanyaan yang diterima dan kami komited dalam menjawab persoalan anda.
Untuk memproses dan meluluskan permohonan bagi menggunakan logo SEDA untuk kerjasama atau tujuan sokongan dalam tempoh hari bekerja yang ditetapkan.

Kelulusan mestilah berdasarkan Akta Pihak Berkuasa.
BILANGAN HARI (MENGIKUT KALENDAR)
77