Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011

Sebuah akta yang membolehkan penubuhan Pihak Berkuasa Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) serta membenarkan fungsi-fungsi dan bidang kuasa yang tertakluk dibawah perkara-perkara berkaitan.

Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011 (Akta 726)
Icon
390.30 KB
2438 Downloads
02/06/2011
Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (Pindaan) 2023 (Akta A1690) 10/11/2023
P.U. (B) 494/2023Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa10/11/2023
P.U. (B) 495/2011Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa26/08/2011
P.U. (B) 219/2015Pemberitahuan Simbol dan Lambang bagi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia dan Sistem Tarif Galakan
Icon
636.45 KB
2899 Downloads
07/05/2015
Nil      
Nil