Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia

Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan dibawah Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Lestari 2011 [Akta 726]. Matlamat utama SEDA ialah untuk mentadbir dan menguruskan pelaksanaan mekanisme tarif galakan melalui mandat yang diberikan di bawah Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 [Akta 725].