YB Tuan Lukanisman Awang Sauni
YB Tuan Lukanisman Awang Sauni
Pengerusi Pihak Berkuasa

YB Tuan Lukanisman Awang Sauni
Chairman of Authority

 

YB Tuan Lukanisman Awang Sauni dilantik sebagai Pengerusi Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 16 April 2020. YB Tuan Lukanisman juga merupakan Ahli Parlimen Sibuti semenjak Mei 2018, beliau juga Ahli Jawatankuasa untuk Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC), dan Ahli Jawatankuasa untuk Jawatankuasa Pilihan Parlimen dalam Kesihatan, Sains, dan Inovasi.

Beliau begitu peka terhadapisu-isu utama seperti sekolah-sekolah daif,  Perjanjian Malaysia 1963 ,;; Reformasi Parlimen; Agenda  Belia ; Pembangunan Luar Bandar; Ekonomi Digital; Sains Teknologi; Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) dan Polisi Sains.

YB Tuan Lukanisman merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Polisi dan Pengurusan Sains dan Teknologi dari Universiti Malaya. Beliau dilahirkan dari keluarga campuran Melanau dan Cina di Miri yang juga dikenali sebagai “Bandar Minyak” di wilayah utara Sarawak. YB Tuan Lukanisman memulakan kerjaya beliau sebagai Pegawai Informasi Parlimen di Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA),Kementerian Informasi dan Multimedia dan telah, menamatkan perkhidmatan beliau sebagai Ketua Bahagian di dalam Jabatan  tersebut sebelum memajukan kerjaya ke arena politik.

Sebagai Ahli Parlimen Caucus Muda, beliau juga aktif menganjurkan kempen kesedaran berkaitan suara belia dan kepimpinan dalam reformasi parlimen.

YB Tuan Lukanisman turut menerima beberapa anugerah diantaranya; Anugerah Johan Bintang Kenyalang (JBK) oleh Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak pada tahun 2019, Anugerah Ahli Bintang Kenyalang (ABK) oleh Tuan Yang Terutama Negeri pada tahun 2016, dan juga Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) pada tahun 2010, 2012, dan 2015.

YB Tuan Lukanisman juga sangat komited membangkitkan kesedaran terhadap Tenaga Boleh Baharu sebagai gaya hidup di Malaysiadan beliau jua berusaha membawa agenda tenaga lestari negara ke peringkat yang lebih tinggi. Selain dari sumbangan sosial, beliau juga aktif untuk menempatkan Gua Niah sebagai salah satu tapak Khazanah Dunia yang diiktiraf oleh UNESCO.

YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan
YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan
Anggota Pihak Berkuasa

YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg.  Datuk  Ir.  Ahmad  Fauzi  bin  Hasan  telah  dilantik  sebagai  Ahli  Pihak  Berkuasa   untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada   1   Oktober   2017.  

YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi bin Hasan merupakan   seorang   jurutera   profesional  yang  mempunyai  pengalaman  selama  42  tahun  di  dalam  bidang  kawalselia  industri.  Beliau  mempunyai  pengalaman  yang  luas  di  dalam  bidang  kawala selia dan regulatorisektor  tenaga  dan  industri-industri  yang berisiko  tinggi  berdasarkan  rujukan pematuhan/amalan   antarabangsa  , bagi memastikan kualiti prestasi industri bekalan tenaga dalam, aspek keselamatan, kebolehupayaan,  kelestarian, keselamatan ekonomi, dan kualiti perkhidmatan sektor tenaga.

YBhg.  Datuk  Ir.  Ahmad  Fauzi  merupakan  Ketua  Pegawai  Eksekutif  (KPE)  Suruhanjaya Tenaga (ST) Malaysia dari 2010 sehingga 2017,  dan juga merupakan Pengerusi ST dari tahun 2018 sehingga 2020. Beliau juga merupakan Pengerusi Lembaga  Perlesenan  Tenaga  Atom  dari  tahun  2017  sehingga  Januari  2020,  Ahli  Pihak  Berkuasa  untuk Pihak Berkuasa Pembangunan  Tenaga  Lestari  sejak  tahun  2017  (sebagai pemangku Pengerusi dari tahun 2018 sehingga 2019) dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah bagi Malaysia Programme Office for Power Electricity Reform dari tahun 2019 sehingga 2020.

Beliau juga  merupakan  Fellow  di  Institution  of  Engineers  Malaysia dan juga Ahli Majlis Penasihat Persatuan Profesional Risiko Bertauliah, mantan Presiden bagi International Electrotechnical Commission National Committee of Malaysia dari tahun 2011 sehingga 2017, dan juga bekas Ahli Jawatankuasa Eksekutif bagi Forum East Asia Pacific Infrastructure Regulatory Forum. Beliau juga merupakan Profesor di Universiti Tenaga Nasional.

Beliau  merupakan  penerima anugerah  “ASEAN  Excellence  in  Energy  Management  by  Individual  Awards”  semasa  Mesyuarat  Menteri-Menteri  Tenaga  ASEAN  yang  ke-35  pada  tahun  2017  dan  menerima  anugerah  National  Standards  Award  dari  Kementerian  Sains,  Teknologi,  dan  Inovasi  pada  tahun 2005.

YBhg.  Datuk  Ir.  Ahmad  Fauzi  merupakan pemegang  Ijazah  Sarjana  Muda  Kejuruteraan Mekanikal daripada University of Manchester’s Institute of Science and  Technology,  England  pada  tahun  1978  dan  Ijazah  Sarjana  dalam  bidang  Kejuruteraan daripada University of Michigan, Amerika Syarikat pada tahun 1983.   Beliau juga pernah mengikuti program pengurusan lanjutan di Institut Pengurusan Asia dan INTAN serta program strategi  dan peraturann utiliti awam di University of Florida.

YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh
YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh
Anggota Pihak Berkuasa

YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg.   Datuk   Zurinah   binti   Pawanteh   telah   dilantik   sebagai   Ahli   Pihak   Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 3 April 2020. YBhg. Datuk Zurinah kiniberkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) sejak Mac 2020.

YBhg.   Datuk   Zurinah  merupakan pemegang   Ijazah   Sarjana   Muda   Sains   dari   Texas   Tech  University  di  Amerika  Syarikat.  Pada  tahun  1989,  beliau  memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Awam dan  Diplomatik  pada tahun 1989 dan seterusnya menyambung  pengajian  ke  peringkat  Sarjana  Pentadbiran  Perniagaan  (MBA)  di  Universiti  Teknologi  MARA (UiTM) pada tahun 2005.

YBhg. Datuk Zurinah merupakan mantan Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli dan juga Kementerian Perusahaan Utama. Beliau mempunyai pengetahuan mendalam dan kepakaran berhubung pentadbiran awam/ Kerajaan  lantaran  pengalaman beliau  berkhidmat  di  beberapa  kementerian  dan jabatan Kerajaan yang lain termasuk Kementerian Perusahaan Perladangan dan  Komoditi;  Unit  Perancang  Ekonomi;  Jabatan  Pembangunan  Wanita,  Keluarga dan Masyarakat; dan Kementerian Sumber Manusia.

YBrs. Mr.  Toisin Gantor
YBrs. Mr.  Toisin Gantor
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Mr. Toisin Gantor
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. En. Toisin Gantor telah dilantik sebagai Ahli Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 15 Mei 2019. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989. Pada  tahun  1992,  beliau  menyertai  Perkhidmatan Awam sebagai Pegawai  Tadbir  dan  Diplomatik  sebelum  melanjutkan pelajaran ke peringkat  Sarjana  Pentadbiran  Perniagaan  (MBA)  di  Universiti  Kebangsaan  Malaysia  pada  tahun  2001. 

Beliau  kini  menyandang jawatan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan) di  Kementerian  Perusahaan  Perladangan  dan  Komoditi  (MPIC).  Beliau  telah  berkhidmat  di  pelbagai  kementerian  dan  agensi,  termasuk  Kementerian  Kesihatan,  Agensi  Penguatkuasaan  Maritim  Malaysia,  Jabatan  Perkhidmatan  Awam, dan Kementerian Kewangan.

YBrs.  En.  Toisin  juga telah menghadiri  pelbagai  program  latihan  profesional,  termasuk Program Kepimpinan Pegawai Kanan Razak School of Government (RSOG); Policy Leadership and Strategic Change di Universiti  Cambridge,  United  Kingdom;  Kursus  Kepimpinan  dan  Pengurusan Utama (INTAN); branding the nation dan Premier Executive Advanced Development Programme “The Peak” di Canberra, Australia.

Beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah untuk beberapa organisasi, termasuk Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia.

Ybhg. Datin Setia Nik Roslini Raja Ismail
Ybhg. Datin Setia Nik Roslini Raja Ismail
Anggota Pihak Berkuasa

Ybhg. Datin Setia Nik Roslini Raja Ismail
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg. Datin Setia Nik Roslini Raja Ismail telah dilantik sebagai Ahli Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 15 Mei 2019.

Beliau telah menuntut di University of Exeter di United Kingdom di mana beliau dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian). Beliau kemudiannya menyertai Perkhidmatan Awam dan Diplomatik sebelum melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

YBhg. Datin Setia Nik Roslini kini menyandang  jawatan  Timbalan  Setiausaha  Dasar  Kerajaan   dan  Sektor   Akreditasi   Bahagian   Perolehan   Kerajaan   di   bawah   Kementerian Kewangan sejak tahun 2016. Melalui   pengalaman  sepanjang  perkhidmatan  beliau  di  Kementerian  Kewangan  semenjak tahun  1996,  YBhg.  Datin  Nik  Roslini  mempunyi berpengetahuan yang luas dan kepakaran dalam bidang pengurusan kewangan Kerajaan berdasarkan pengalaman beliau berkhidmat di MOF sejak 1996.

Selain MoF, beliau juga  telah menganggotai Lembaga Pengarah Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) dan anggota ganti lembaga Lembaga Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

YBhg. Datin Setia Nik Roslini  sebelum ini merupakan Ahli Lembaga Pengarah untuk beberapa organisasi, antaranya Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB), Indah Water Konsortium Sdn. Bhd., Perbadanan Nasional Berhad dan anggota ganti lembaga Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB).

 

YBrs. Puan Usha Nandhini Jayaram
YBrs. Puan Usha Nandhini Jayaram
Anggota Pihak Berkuasa

YBrs. Puan Usha Nandhini Jayaram
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBrs. Puan S. J Usha Nandhini telah dilantik sebagai Anggota Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Mei 2020.

Beliau telah menuntut di Universiti Malaya dan merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Seni dalam Sejarah/Antropologi & Sosiologi (Kepujian) pada tahun 1996. Beliau kemudiannya menyambung pengajian dan menerima Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dari University of London pada tahun 2000 dan dianugerahkan Sijil Praktik Undang-undang (CLP) dari Universiti Malaya pada tahun 2001.

YBrs. Puan S. J Usha Nandhini pernah memegang beberapa jawatan terutamanya dalam bidang undang-undang dan akademik, antaranya Editor, Pensyarah, Pengarah & Pelatih, serta Penasihat Teknikal bagi beberapa organisasi.

Dari sisi politik, YBrs. Puan S. J Usha Nandhini kini merupakan Ketua Wanita Peringkat Kebangsaan bagi Kongres India Malaysia (MIC). Beliau pernah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Negara (Senator) dari tahun 2008 sehingga 2011. Selain itu, beliau turut dipertanggungjawabkan untuk mengetuai delegasi Malaysia ke beberapa acara antarabangsa antaranya; Ketua Delegasi Malaysia ke Persidangan Komanwel Remaja di Pakistan (2005), Ketua Delegasi Parlimen Malaysia ke Persidangan AIPA untuk MDG5 – Peranan Ahli Parlimen Wanita di Phnom Penh, Kemboja (2011), mewakili Malaysia di Seminar Hak Sivil & Manusia di Jerman dan ahli delegasi Kesatuan Antara Parlimen (IPU) ke Geneva (2010).

YBhg. Datuk Hang Tuah Bin Din @ Mohamed Din
YBhg. Datuk Hang Tuah Bin Din @ Mohamed Din
Anggota Pihak Berkuasa

YBhg. Datuk Hang Tuah Bin Din @ Mohamed Din
Anggota Pihak Berkuasa

 

YBhg. Datuk Hang Tuah Bin Din @ Mohamed Din telah dilantik sebagai Ahli Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Mei 2020.

YBhg. Datuk Hang Tuah merupakan pemegang Ijazah Sarjana Eksekutif dalam Pengurusan Pembinaan Projek Bersepadu dari Universiti Malaysia Pahang (UMP). Beliau telah berkecimpung dalam bidang kejuruteraan elektrikdan telekomunikasi  selama lebih 30 tahun.

Beliau turut terlibat dalam pembangunan Sistem Integrasi, Pembuatan, and Perkilangan serta pembuatan Prestressed Spun Concrete Poles untuk kegunaan elektrikal kejuruteraan , komunikasi, dan sistem keretapi. Beliau merupakan pengasas dan mantan Presiden bagi Persatuan Kontraktor Elektrik Melayu Malaysia.

Dari sisi politik, YBhg. Datuk Hang Tuah Din pernah memegang jawatan Ketua Setiausaha Biro Kebajikan UMNO Malaysia dan beliau kini menyandang jawatan sebagai Ketua Bahagian UMNO Gopeng, Perak. Suatu ketika dahulu, Di peringkat awal, beliau terlibat secara aktif dalam pergerakan pelajar dan belia. Beliau juga pernah mengetuai banyak misi kemanusiaan sama ada di dalam atau di luar negara.

YB Dato’ Haji Mohd Salim Bin Sharif @ Mohd Sharif
YB Dato’ Haji Mohd Salim Bin Sharif @ Mohd Sharif
Anggota Pihak Berkuasa

YB Dato’ Haji Mohd Salim Bin Sharif @ Mohd Sharif
Anggota Pihak Berkuasa

 

YB Dato’ Haji Mohd Salim Bin Sharif @ Mohd Sharif telah dilantik sebagai Ahli Pihak Berkuasa untuk Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia pada 1 Mei 2020. Beliau kini menyandang jawatan Pengerusi Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) di bawah Kementerian Luar Bandar. Di antara jawatan lain yang disandang beliau sebelum ini adalah Ahli Lembaga TH Travel Sdn. Bhd. (2016-2019), Pengerusi RISDA Estate Sdn. Bhd (2015-2018) dan Pengerusi RISDA Bina Sdn. Bhd. (2014-2015).

Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Eksekutif dalam Pengurusan Kepimpinan, 2017 dari Universiti Kolej Agrosains Malaysia (UCAM). YB Dato’ Haji Mohd Salim juga telah menerima Diploma Pertanian dari Institut Pertanian Malaysia pada tahun 1986 dan memperoleh Sijil Pengurusan Kebun dari MARDI pada tahun 1987.

Dari sisi politik, YB Dato’ Haji Salim pernah menyandang jawatan sebagai Ahli Dewan Negara  (Senator) bermula 21 April 2014 sehingga 21 April 2018. Beliau dahulunya merupakan Setiausaha Sulit Kanan kepada – Timbalan Menteri Pendidikan bermula dari tahun 2009 sehingga 2013, Ketua Pegawai Khas kepada Menteri Pendidikan dari tahun 2006 sehingga 2009 dan merupakan Setiausaha Politik kepada Menteri Wilayah Persekutuan bermula dari tahun 2004 sehingga 2005. Beliau juga pernah menjadi Ahli Majlis Daerah Jempol, Negeri Sembilan dari tahun 1998 sehingga tahun 2004.

YB Dato’ Haji Mohd Salim telah dikurniakan beberapa anugerah, antaranya; Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan (DBNS), Jasa Pendamai (JP), Anugerah Jasa Kebaktian (PJK) and Ahli Negeri Sembilan (ANS).