Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan & Kadar Tarif Galakan)

P.U. (A) 385 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 1/12/2011
605.50 KB
1325 Downloads
P.U. (A) 107 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2013 28/3/2013
638.19 KB
675 Downloads
P.U. (A) 312 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan)(Pindaan) (No.2) 2013 11/10/2013
575.90 KB
884 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal & PENGENDALIAN)

P.U. (A) 387 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 01/12/2011
1,012.43 KB
898 Downloads
P.U. (A) 120 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak teknikal dan Pengendalian) (Pindaan) 2014 01/5/2014
639.24 KB
764 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (REPPA)

P.U. (A) 3867 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu) 2011 01/12/2011
402.60 KB
751 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu)

P.U. (A) 383 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) 2011 01/12/2011
325.94 KB
580 Downloads
P.U. (A) 373 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) (Pindaan) 2011 01/01/2014
383.83 KB
551 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik)

P.U. (A) 384 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2011 01/12/2011
395.46 KB
456 Downloads
P.U. (A) 375 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2013 01/01/2014
489.17 KB
522 Downloads

TENAGA BOLEH BAHARU (MENDAPATKAN WANG OLEH PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN)

 

P.U. (A) 388 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) 2011 01/12/2011
402.84 KB
439 Downloads
P.U. (A) 121 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) (Pindaan) 2014 01/05/2014
473.71 KB
438 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (FI Pentadbiran)

P.U. (A) 389 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Fi Pentadbiran) 2011 01/12/2011
605.78 KB
506 Downloads

PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA

P.U. (A) 589 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 01/12/2011
277.06 KB
458 Downloads