Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan & Kadar Tarif Galakan)

P.U. (A) 380 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Corrigendum  
P.U. (A) 385

Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 – Incorporating Latest Amendment

 

Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011

1/12/2011

 

605.50 KB
2077 Downloads
P.U. (A) 107 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2013 28/3/2013
638.19 KB
854 Downloads
P.U. (A) 312 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan)(Pindaan) (No.2) 2013 11/10/2013
575.90 KB
970 Downloads
P.U. (A) 366 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2020 22/12/2020

Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal & PENGENDALIAN)

P.U. (A) 387 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 01/12/2011
1,012.43 KB
1039 Downloads
P.U. (A) 120 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak teknikal dan Pengendalian) (Pindaan) 2014 01/5/2014
639.24 KB
868 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (REPPA)

P.U. (A) 386 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu) 2011 01/12/2011
402.60 KB
853 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu)

P.U. (A) 383 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) 2011 01/12/2011
325.94 KB
675 Downloads
P.U. (A) 373 Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria untuk Sumber Boleh Baharu) (Pindaan) 2011 01/01/2014
383.83 KB
646 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik)

P.U. (A) 384 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2011 01/12/2011
395.46 KB
528 Downloads
P.U. (A) 375 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan daripada Tarif Elektrik) 2013 01/01/2014
489.17 KB
611 Downloads

TENAGA BOLEH BAHARU (MENDAPATKAN WANG OLEH PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN)

 

P.U. (A) 388 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) 2011 01/12/2011
402.84 KB
509 Downloads
P.U. (A) 121 Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang oleh Pemegang Lesen Pengagihan) (Pindaan) 2014 01/05/2014
473.71 KB
513 Downloads

Tenaga Boleh Baharu (FI Pentadbiran)

P.U. (A) 389 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Fi Pentadbiran) 2011 01/12/2011
605.78 KB
583 Downloads

PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA

P.U. (A) 589 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 01/12/2011
277.06 KB
529 Downloads