KAPASITI PEMASANGAN TBB

Bahagian ini menunjukkan kapasiti terpasang TBB dari Projek TBB. Kapasiti Terpasang TBB dibahagikan kepada dua kategori: Loji Dalam Pembinaan – bermaksud pemasangan TBB yang belum memulakan operasi dan Loji Beroperasi – bermaksud pemasangan TBB yang telah memulakan operasi.

LOJI DALAM PEMBINAAN

Jadual ini menunjukkan jumlah kapasiti TBB (dalam MW) yang diberikan dengan Kelulusan Galakan di bawah mekanisme tarif galakan (FiT) dan yang belum mendapat Tarikh Kuat Kuasa FiT.

KAPASITI PEMASANGAN (MW) UNTUK LOJI DALAM PEMBINAAN

LOJI SEDANG BEROPERASI

Jadual ini menunjukkan jumlah kapasiti TBB (dalam MW) yang diberikan dengan Kelulusan Tarif Galakan di bawah mekanisme FiT dan yang telah mendapat Tarikh Kuat Kuasa FiT.

KAPASITI PEMASANGAN (MW) UNTUK PEMASANGAN TBB YANG TELAH MENDAPAT KEBENARAN