Penjanaan TBB

Jadual berikut mencatatkan data jumlah TBB yang dijana di bawah sistem tarif galakan ( FiT), dalam Megawatt-jam (MWj).

Pembacaan tersebut mewakili TBB yang dijana setiap tahun dan untuk tahun berikutnya. Bacaan dilaporkan sehingga ke bulan yang dinyatakan dalam tanda kurungan.