Program Berterusan Pembangunan (CDP) bagi Rekabentuk Sistem Fotovolta Suria Tersambung Grid (GCPV) Orang Yang Berkelayakan (QPs) SEDA Malaysia

Program Berterusan Pembangunan (CDP), merupakan salah satu cara bagaimana seseorang boleh mengekalkan dan menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang yang tertentu. Bagi membantu dan mengekalkan Orang Yang Berkelayakan (QP) menambah ilmu dan kepakaran mereka dalam Rekabentuk Sistem Fotovolta Suria Tersambung Grid, SEDA Malaysia telah membangunkan sebuah program bagi QP untuk berlatih dan platform umum untuk mereka berbincang bersama rakan-rakan dalam industri PV solar di Malaysia.

Syarat kelayakan bagi Orang Yang Berkelayakan (QPs) dalam Rekabentuk Sistem Fotovolta Suria Tersambung Grid untuk mengamalkan kelayakan mereka ialah dengan memenuhi sekurang-kurangnya lapan (8) jam dalam program yang dijalankan atau mendapat sokongan SEDA Malaysia secara tahunan. Syarat ini wajib bagi QP untuk kekal aktif dan mengamalkan kelulusan mereka di dalam apa-apa program yang dianjurkan oleh SEDA Malaysia.

Jenis-jenis Program Berterusan Pembangunan :

  • Kursus atau sesi latihan yang berkaitan dengan PV solar.
  • Persidangan atau seminar atau bengkel yang berkaitan dengan PV solar.
  • Pembentangan kertas berkaitan teknologi, pengurusan dan hasil kajian yang berkaitan dengan PV solar.

Jenis-jenis penyertaan :

  • Sebagai peserta
  • Sebagai penyampai atau penceramah

QP boleh menghadiri program-program lain yang berkaitan PV solar anjuran pihak luar yang mendapat sokongan dari SEDA Malaysia. QP perlu menghantar sijil kehadiran atau bukti berbentuk dokumen lain yang disahkan oleh SEDA Malaysia. Bukti berbentuk dokumen kehadiran adalah tidak diperlukan bagi QP yang telah menyertai program-program yang dianjurkan oleh SEDA Malaysia.

Sebarang pihak yang mengadakan dan mahu diiktiraf bagi program CDP, sila hantarkan surat rasmi kepada SEDA Malaysia dan muat turun garis panduan yang diberikan pautan di bawah :

Panduan Permohonan Penyedia Perkhidmatan Untuk Program CDP.pdf

Icon
496.41 KB
2108 Downloads

 

Borang Permohonan Penggunaan Logo SEDA Malaysia.pdf

Icon
552.58 KB
1447 Downloads

 

Di bawah merupakan program CDP bagi tahun 2023

No.ProgramPenganjurJam CDPTarikhStatusMaklumat PendaftaranTempat
1.PV Solar Systems – Achieve Immediate Grid Parity With A Modern Solar Power SystemsSHRDC6 15 - 16 Mei 2023TutupSHRDC
2.Training - MS 2692:2020, Testing and Commissioning of Grid-connected Photovoltaic System SHRDC618 - 19 Mei 2023TutupSHRDC
3.Design And Simulation Of Grid Connected Photovoltaic (GCPV) System Using PVSYSTSIRIM STS825 - 26 Mei 2023TutupGlenmarie Hotels & Golf Resort, Shah Alam
4.Fundamental of Floating Solar PV SystemILSAS830 - 31 Mei 2023TutupILSAS
5.2 Days Short Course: Design and Simulation Of GCPV System Using PvsystSRI UiTM829 - 30 Mei 2023TutupUiTM-MTDC Technopreneur Centre, UiTM Shah Alam, Selangor
6.MS2692 : 2020, Testing and Commissioning of Grid Connected Photovoltaic SystemSIRIM STS826 - 27 Jun 2023TutupConcorde Hotel, Shah Alam
7.2 Days Short Course: Design and Simulation Of GCPV System Using PvsystSRI UiTM87 - 8 Ogos 2023BukaUiTM-MTDC Technopreneur Centre, UiTM Shah Alam, Selangor
8.Introduction to Grid – Connected Photovoltaics System DesignSRI UiTM814 - 15 Ogos 2023BukaIBE, Kompleks Al-Farabi, UiTM Shah Alam

 

SEDA Malaysia telah membuat keputusan untuk memberi pengecualian kepada Orang Berkelayakan (QP)  untuk memenuhi keperluan Program Pembangunan Berterusan (CDP) pada tahun 2022 bagi pengaktifan pada tahun 2023. Oleh yang demikian, status sijil Qualified Person akan kekal aktif sehingga tahun hadapan. Namun begitu, para QP digalakkan untuk menyertai program CDP yang disediakan pada tahun ini untuk pembangunan kapasiti.