Program Latihan Kecekapan Tenaga dan Pengurusan Tenaga

Dalam meneruskan pelaksanaan Program Kerajaan Kepimpinan Melalui Teladan (GLBE) pada tahun 2011 dan Program Mencapai Kelestarian Melalui Kecekapan Tenaga (SAVE) di bawah Projek Permulaan 9 (EPP 9) – Program Transformasi Ekonomi (ETP) bagi minyak, gas dan tenaga, SEDA Malaysia telah mengenal pasti empat (4) program latihan untuk menyokong pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini. Program latihan ini telah dikenalpasti oleh Inisiatif Pembaharuan Strategik (SRI), satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan , PEMANDU bagi menyokong pelaksanaan program dan memperbaiki kapasiti serta pengetahuan serta pada masa yang sama memberikan perhatian terhadap keperluan modal insan di dalam bidang-bidang yang lebih spesifik d bawah EPP9.

Sejak 2013, Unit Pembangunan Teknikal dan Fasilitasi (TDF) telah menganjurkan dan berpengalaman dalam mengadakan beberapa program latihan kecekapan tenaga dan kesedaran pengurusan tenaga bersama-sama Pihak Berkuasa Tempatan dan Tenaga Nasional Berhad (TNB). Bagi program latihan, Unit TDF telah membangunkan empat modul latihan kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga. Sejak tahun 2013, TDF telah menganjurkan latihan kesedaran berdasarkan modul latihan ini. Modul latihan adalah seperti yang tertera di bawah: Pengurusan Tenaga dalam Bangunan;

1.Pengurusan Tenaga dalam Bangunan (Kelayakan bagi CDP ST untuk Pengurus Tenaga – 12 markah);

Icon
149.67 KB
4548 Downloads

 

2.Prinsip-prinsip dan Aplikasi-aplikasi untuk Piawaian Malaysia MS1525: Kod Amalan Terhadap Kecekapan Tenaga dan Kegunaan Tenaga Boleh Baharu bagi Bangunan Bukan-Perumahan (Kelayakan bagi CDP ST untuk Pengurus Tenaga – 8 markah dan CPD MBOT – 12 markah);

Icon
138.52 KB
3162 Downloads

 

3. Pengurusan Kecekapan Tenaga bagi Penghawa Dingin dan Sistem Mekanikal Pengalihan Udara (ACMV) (Eligible for ST’s CDP for Energy Manager – 8 points and MBOT’s CPD – 12 points);

Icon
129.69 KB
3071 Downloads

Bagi kursus Energy Efficiency Management for Air-Conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) System Advance sila hubungi sekretariat ASHRAE Malaysia Chapter (MASHRAE):

 

4.Audit Tenaga dalam Bangunan (Kelayakan bagi CDP ST untuk Pengurus Tenaga – 10 markah);

Icon
145.95 KB
2933 Downloads

Sekiranya anda mempunyai pertanyan lain berkenaan latihan, sila hantarkan emel [email protected] atau hubungi :

  1. Puan Sazlinda Ayu Arshad ([email protected] ) / (603) 8870 5851
  2. Encik Muhammad Syukri Ab Rahman ( [email protected]) / (603) 8870 5906

Tarikh jangkaan latihan bagi tahun 2023 adalah seperti berikut:

No.ProgramCDP REEMTarikhTempatYuran (RM)Borang PendaftaranStatus
1.Pengurusan Kecekapan Tenaga bagi Penghawa Dingin dan Sistem Maju Mekanikal Pengalihan Udara (ACMV) 8Intake 1: 8 - 9 Mar 2023
Intake 2: 5 - 6 July 2023
Intake 3: 8 - 9 Nov 2023
MASHRAE Sekretariat, Pusat Perniagaan Kelana

(Fizikal)
Ahli MASHRAE - RM 954
Bukan Ahli - RM 1060

(Termasuk 6% SST)
Buka
2.Audit Tenaga dalam Bangunan 8Atas Talian (Microsoft Teams)2,650
Icon
199.17 KB
1391 Downloads
3.*Piawaian Malaysia: (MS) 1525: 2019 – Kecekapan Tenaga dan Kegunaan Tenaga Boleh Baharu bagi Bangunan Bukan-Perumahan829 - 30 Jun 2022Atas Talian (ZOOM)1,590Tutup
4.*Pengurusan Tenaga dalam Bangunan 826 - 27 Jun 2023SHRDC1,590Tutup

*For registration, please contact En. Muhammad Mustafa Kamal bin Abd Rahim, Training Administrators, Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC) via email [email protected] or call at fixed line +603-5513 3560