Borang Lesen ST

Suruhanjaya Tenaga (Suruhanjaya Tenaga atau ST) adalah merupakan badan berkanun yang berperanan untuk menyelia sektor tenaga di Malaysia, khususnya industri bekalan elektrik dan industri bekalan gas melalui paip di Semenanjung dan Sabah. Suruhanjaya Tenaga bertanggungjawab bagi memastikan bekalan elektrik dan bekalan gas melalui paip kepada pengguna boleh sentiasa tersedia, selamat dan dengan harga yang berpatutan.

“Pemasangan awam” adalah pemasangan yang dilakukan oleh pemegang lesen untuk membekalkan kuasa elektrik kepada orang lain selain daripada pemegang lesen: dengan syarat bahawa pemegang lesen boleh menggunakan kuasa elektrik untuk tujuan tertentu selagi penggunaannya selaras dengan terma-terma lesen.

No.DirectionLink
01.Suruhanjaya Tenaga Portal
02.Download ST's License Application Form