Borang Permohonan FiT

Borang permohonan tarif galakan (FiT) dalam format PDF boleh dimuat turun di sini. Sebagai alternatif, salinan fizikal borang permohonan kelulusan galakan boleh didapati dari pejabat SEDA Malaysia dengan harga RM10 setiap satu. Bayaran borang permohonan mesti dibayar secara tunai hanya kepada pegawai sah SEDA Malaysia.

No.DocumentsCategoriesDownload
01.Registration FormCompany
779.11 KB
2320 Downloads
Other Entities
549.62 KB
1643 Downloads
02.Application FormBiogas
0.00 KB
1400 Downloads
Biomass
448.57 KB
1020 Downloads
Small Hydro
0.00 KB
1275 Downloads
03.Declaration Forms for Solar PV Individual ApplicationsDeclaration Form for Application
154.98 KB
1942 Downloads
Declaration Form for Registration
154.98 KB
1942 Downloads
04.TemplateLeasing Agreement Template
154.98 KB
1942 Downloads
No.DocumentsCategoriesDownload
1.Declaration Form
(Transfer of Feed-in Approval Holder)
Individual (transferor)
Individual (transferee)
2.Declaration Form
(Deceased of Feed-in Approval Holder)
Individual
3.Declaration Form
(Transfer of Feed-in Approval Holder)
Non-Individual (transferor)
Non-Individual (transferee)
4.Surrender of Feed-in Approval Holder
(Borang Akuan Berkanun)
Individual
5.Novation Agreement
(Annexure 3.7.1)
Individual / Non-Individual
(Solar PV only)