Borang Permohonan FiT

Borang permohonan tarif galakan (FiT) dalam format PDF boleh dimuat turun di sini. Sebagai alternatif, salinan fizikal borang permohonan kelulusan galakan boleh didapati dari pejabat SEDA Malaysia dengan harga RM10 setiap satu. Bayaran borang permohonan mesti dibayar secara tunai hanya kepada pegawai sah SEDA Malaysia.

No.DocumentsCategoriesDownload
01.Registration FormCompany
Icon
779.11 KB
3220 Downloads
Other Entities
Icon
549.62 KB
2251 Downloads
02.Application FormBiogas
Icon
0.00 KB
2167 Downloads
Biomass
Icon
448.57 KB
1650 Downloads
Small Hydro
Icon
0.00 KB
1980 Downloads
03.Declaration Forms for Solar PV Individual ApplicationsDeclaration Form for Application
Icon
154.98 KB
3034 Downloads
Declaration Form for Registration
Icon
154.98 KB
3034 Downloads
04.TemplateLeasing Agreement Template
No.DocumentsCategoriesDownload
1.Declaration Form
(Transfer of Feed-in Approval Holder)
Individual (transferor)
Individual (transferee)
2.Declaration Form
(Deceased of Feed-in Approval Holder)
Individual
3.Declaration Form
(Transfer of Feed-in Approval Holder)
Non-Individual (transferor)
Non-Individual (transferee)
4.Surrender of Feed-in Approval Holder
(Borang Akuan Berkanun)
Individual
5.Novation Agreement
(Annexure 3.7.1)
Individual / Non-Individual
(Solar PV only)