Terma & Syarat Bagi Hidrokuasa Kecil

Garis Panduan Pengujian Dan Pentauliahan (T&C) Loji Hidro Kuasa Kecil Di Bawah Projek Tarif Galakan Di Malaysia

  • Garis panduan T&C diguna pakai untuk semua projek hidro kuasa kecil di bawah mekanisma Tarif Galakan (FiT).
  • Laporan penuh T&C mesti diserahkan kepada SEDA Malaysia untuk kelulusan dan pengeluaran Tarikh Permulaan Tarif Galakan(FiTCD).

 

Sila klik di bawah untuk Garis Panduan T&C Loji Hidrokuasa Kecil di bawah Projek Tarif Galakan di Malaysia :

No. Dokumen Muat Turun
01. Garis Panduan T&C Loji Hidrokuasa Kecil
Icon
995.38 KB
5285 Downloads