Contoh REPPA Standard

Untuk menandatangani REPPA, sila hubungi :

Tenaga Nasional Berhad

Mr. Sansubari Che Mud
03 7967 9346 / 019-959 7745
sansubari@tnb.com.my

Pembangunan Tenaga Lestari
Tenaga Nasional Berhad
No. 129, Jalan Bangsar
59200 Kuala Lumpur,
Malaysia

Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)

Mr. Terrence John Kouju
088 – 282 478
terrencek@sesb.com.my

Ketua Jurutera
Pembangunan Tenaga Lestari,
Asset Development,
6th Floor, Wisma SESB,
Jalan Tunku Abdul Rahman,
88673 Kota Kinabalu,
Sabah, Malaysia.

Terdapat sembilan (9) jenis Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu
(REPPA) di bawah FiT. Mereka adalah: –

No.SUMBER BOLEH BAHARUKAPASITI EKSPORT / DIPASANG (PV SOLAR SAHAJA)Muat Turun
01.BiogasPerjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih sehingga dan termasuk 10 MW dan menggunakan biogas sebagai sumber boleh baharunya.
279.33 KB
1263 Downloads
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih melebihi 10 MW dan sehingga dan termasuk 30 MW serta menggunakan biogas sebagai sumber boleh baharunya.
284.97 KB
1122 Downloads
02.BiojisimPerjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih sehingga dan termasuk 10 MW serta menggunakan biojisim sebagai sumber boleh baharunya.
279 KB
1000 Downloads
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih melebihi 10 MW dan sehingga dan termasuk 30 MW serta menggunakan biojisim sebagai sumber boleh baharunya.
284.08 KB
952 Downloads
03.Hidrokuasa KecilPerjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih sehingga dan termasuk 10 MW serta menggunakan kuasa hidro sebagai sumber boleh baharunya
277.23 KB
1147 Downloads
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih melebihi 10 MW dan sehingga dan termasuk 30 MW serta menggunakan kuasa hidro sebagai sumber boleh baharunya
283.21 KB
1134 Downloads
04.PV Solar Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai penilaian kWp sehingga dan termasuk 1,000 kWp dan menggunakan teknologi fotovolta solar sebagai sumber boleh baharunya
386.34 KB
1959 Downloads
Bagi tujuan GST
272.68 KB
1406 Downloads
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu dengan penilaian kWp melebihi 1,000 kWp dan sehingga dan termasuk 12,000 kWp serta menggunakan teknologi fotovolta solar sebagai sumber boleh baharunya
275.27 KB
1501 Downloads
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai penilaian kWp melebihi 12,000 kWp dan sehingga dan termasuk 30,000 kWp serta menggunakan teknologi fotovolta solar sebagai sumber boleh baharunya
272.68 KB
1406 Downloads