Akta Tenaga Boleh Baharu 2011

Sebuah akta yang memperuntukkan penubuhan dan pelaksanaan sistem tarif khas yang memangkin penjanaan tenaga boleh baharu dan perkara-perkara lain yang berkaitan.

  • Bahagian I : Permulaan
  • Bahagian II : Sistem Tarif Galakan
  • Bahagian III : Penyambungan, Pembelian dan Pengagihan Tenaga Boleh Baharu
  • Bahagian IV : Tarif Galakan (FiT)
  • Bahagian V : Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu
  • Bahagian VI : Kuasa Mengumpulkan Maklumat
  • Bahagian VII : Penguatkuasaan
  • Bahagian VIII : Am
  • Bahagian IX : Kecualian dan Peralihan

Sila muat turun fail di bawah untuk maklumat lanjut

P. U. (A) 108/2013 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2013
Icon
463.15 KB
2341 Downloads
28/03/2013
P. U. (A) 374/2013 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2013
Icon
439.90 KB
2167 Downloads
26/12/2013
P. U. (A) 70/2014 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2014
Icon
480.62 KB
2131 Downloads
12/03/2014
P. U. (A) 335/2014 Renewable Energy ( Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2014
Icon
492.74 KB
2123 Downloads
17/12/2014
P. U. (A) 82/2015 Renewable Energy ( Amendment of Schedule) Order 2015
Icon
458.21 KB
2165 Downloads
05/05/2015
P.U. (A) 88/2015 Renewable Energy
(Amendment Of Schedule) Order 2015 - Corrigendum
P. U. (A) 307/2015 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) 2015
Icon
608.19 KB
2195 Downloads
29/12/2015
P. U. (A) 222/2017 Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 201728/07/2017
P. U. (A) 20/2019Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2019
Icon
410.33 KB
2616 Downloads
28/01/2019
P. U. (A) 103/2019 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2019
Icon
401.35 KB
2588 Downloads
02/04/2019
P. U. (A) 355/2019 Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 3) Order 2019
Icon
422.88 KB
2679 Downloads
19/12/2019
P. U. (A) 347/2020 Renewable Energy (Amendment
of Schedule) Order 2020
11/12/2020
P. U. (A) 131/2022Renewable Energy (Amendment of Schedule) Order 2022 27/04/2022