INISIATIF YANG DIPACU INDUSTRI & SUKARELA OLEH:

PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI (SEDA) MALAYSIA

Client logo

PENILAIAN SUKARELA BANGUNAN TENAGA LESTARI RENDAH KARBON

Client logo

MEMBINA SISTEM PENGAWASAN DATA TENAGA DALAM TALIAN

Client logo

UN Environment

Client logo

PENILAIAN SUKARELA BANGUNAN TENAGA LESTARI RENDAH KARBON (DI BAWAH PROGRAM FASILITASI BANGUNAN RENDAH KARBON)

 • Bangunan-bangunan adalah peluang terbesar bagi pengurangan karbon dalam mengurangkan perubahan iklim, kerana mereka bertanggungjawab untuk sekitar 80-90% pelepasan karbon sepanjang mereka beroperasi.
 • Banyak inisiatif ke atas bangunan tenaga lestari rendah karbon telah dilakukan tetapi masih tiada cara bagi menilai pencapaian tersebut.
 • Program penilaian ini akan menjadi platform untuk menghargai inisiatif bangunan tenaga lestari rendah karbon, menggunakan Metrik Karbon Biasa UNEP-SBCI / CIS20-GreenPASS CIDB.

OBJEKTIF

 • Untuk menyokong pembangunan bandar-bandar rendah karbon.
 • Untuk memberikan konsistensi nasional dan bahasa umum mengenai definisi bangunan rendah karbon
 • Untuk memberikan penilaian sistematik bagi mengelakkan kecekapan tenaga dalam pelaksanaan bangunan.
 • Untuk menyediakan platform bagi pengurangan karbon dalam sektor bangunan untuk menyokong sasaran kerajaan bagi mengurangkan intensiti CO2 sebanyak 40-45% menjelang tahun 2030.
 • Sebagai platform bagi pemilik bangunan untuk menilai prestasi bangunan.
 • Untuk menyokong inisiatif kerajaan (RMK-11, LCCF, NEEAP, Program Audit Tenaga).
 • Menyediakan asas untuk penilaian berterusan dan penilaian bangunan karbon rendah.
 • Sebagai platform alternatif untuk mencapai Persijilan Bangunan Hijau (MyCREST, GBI, dll.)
 • Untuk memudahkan pihak berkuasa tempatan untuk membangunkan Metrik Karbon Biasa bagi pelbagai jenis bangunan.

METODOLOGI

 • Standard Industri Pembinaan 2012, CIS 20:2012 -( GreenPASS)
 • MS1525: Kod Amalan Penggunaan EE & TBB bagi Bangunan Bukan Kediaman
 • Metrik Karbon Biasa UNEP-SBCI

SASARAN

 • Mana-mana pemilik bangunan
 • Pemaju
 • Pihak Berkuasa Tempatan
 • Swasta & Kerajaan
 • Sebarang projek Bangunan EE (bangunan baru/bangunan yang diubah suai)
Penilaian Bangunan Tenaga Lestari Rendah Karbon – Borang Permohonan
Icon
458.78 KB
2255 Downloads

Untuk pendaftaran dan penghantaran, sila layari http://www.seda.gov.my/bedos

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI :