Penjanaan TBB

Jadual berikut mencatatkan data jumlah TBB yang dijana di bawah sistem tarif galakan ( FiT), dalam Megawatt-jam (MWj).

Pembacaan tersebut mewakili TBB yang dijana setiap tahun dan untuk tahun berikutnya. Bacaan dilaporkan sehingga ke bulan yang dinyatakan dalam tanda kurungan.

PENJANAAN KUASA (MWJ) TAHUNAN UNTUK PEMASANGAN TBB YANG TELAH MENDAPAT KEBENARAN

  • Biogas
  • Biogas (Tapak Pelupusan / Sisa Pertanian)
  • Biojisim
  • Biojisim (Sisa Pepejal)
  • Hidro Kecil
  • PV Solar
  • Geotermal